Η Nigico υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό» για την προμήθεια συγκροτήματος κεντρικού UPS.

Το έργο είναι αρχικής αξίας 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η εταιρεία VPower. Eπιπλέον, στο ίδιο Νοσοκομείο, η GNET ανέλαβε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης στους Rack Servers Internet & Rack Servers Εφαρμογών (Υλικά και λογισμικά συστημάτων) του Νοσοκομείου. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εταιρείες Μελκάτο και Ιντεργα.