Σήμερα, οι επιχειρήσεις και η ευημερία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εφαρμογές και τα συστήματα που υποστηρίζουν τις κρίσιμες διαδικασίες τους, τις επικοινωνίες, αλλά και τα εργαλεία συνεργασίας.

Η υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών είναι μέγιστης σημασίας καθώς κάθε διακοπή μπορεί να σημαίνει σημαντικό κόστος τόσο σε οικονομικά μεγέθη, όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σημαντικό -αν όχι τον σημαντικότερο- ρόλο στην προστασία του εξοπλισμού που υποστηρίζει όλα τα παραπάνω έχουν τα συστήματα UPS, με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουν υψηλή πιστότητα και διαθεσιμότητα, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας.

Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας της Gartner, η οποία ανέδειξε ότι το 60% του προϋπολογισμού ενός Data Center έχει να κάνει με την παροχή ενέργειας και την αποβολή της θερμότητας.

Επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό
Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους συνήθεις περιορισμούς του διαθέσιμου προϋπολογισμού και την ανάγκη για την ιδανική σχέση κόστους-οφέλους για μια τέτοια αγορά, η τελική επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρω μερικούς που θεωρώ ότι αποτελούν τα βασικά κριτήρια που θα καθοδηγήσουν την απόφασή μας:

-Το μέγεθος της εγκατάστασης, τα ηλεκτρικά φορτία που θέλουμε να υποστηρίξουμε και η αναμενόμενη επέκτασή της.
-Η κρισιμότητα των συστημάτων/εφαρμογών που θέλουμε να υποστηρίξουμε και η απαιτούμενη διαθεσιμότητα που θέλουμε να εξασφαλίσουμε.
-Η διάρκεια αυτονομίας που χρειαζόμαστε και η ύπαρξη (ή όχι) γεννήτριας που θα συμπληρώνει την ενεργειακή υποστήριξη της εγκατάστασης.

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές τοπολογίες / προσεγγίσεις των UPS που είναι διαθέσιμα στην αγορά σήμερα.

Αναφορικά, οι πιο διαδεδομένες είναι: Standby, Line Interactive και Double-conversion On-line, όμως υπάρχουν επίσης και η Standby-Ferro και  Delta-Conversion On-line. Κάθε μία από αυτές έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και απευθύνεται σε διαφορετικές ανάγκες, από την υποστήριξη ενός απλού PC μέχρι τα μεγάλα Data Centers και τα communication rooms των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Ενα σημαντικό στοιχείο είναι ότι μόνο η  Double-conversion On-line προσφέρει ουσιαστική προστασία από όλες τις κοινές αιτίες προβλημάτων παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι επόμενες  αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρουμε, σε συνάρτηση πάντα με τα βασικά μας κριτήρια, έχουν να κάνουν με: τον πλεονασμό (redundancy) που χρειάζεται να χτίσουμε στο ίδιο το σύστημα UPS ( Ν, Ν+1, 2Ν κλπ.), modular ή stand-alone αρχιτεκτονικές, την επεκτασιμότητα του εξοπλισμού, τo κόστος λειτουργίας ή τη δυνατότητα remote και on-line management και monitoring.

Είναι τα UPS «πράσινα»;
Τα σύγχρονα UPS συστήματα είναι σίγουρα πολύ πιο «πράσινα» από τους προκατόχους τους, που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον μετασχηματιστές.
Ο λόγος είναι απλός: η έλλειψη μετασχηματιστών σημαίνει μικρότερη εκπομπή θερμότητας και κατά συνέπεια μειωμένες ανάγκες για κλιματισμό, βελτιωμένη απόδοση και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ενας δεύτερος λόγος είναι η δυνατότητα να ταιριάξουμε την ισχύ ενός UPS συστήματος με τα φορτία που θα υποστηρίζει, το λεγόμενο «right-sizing», κάτι το οποίο προσφέρει επιπλέον ενεργειακά οφέλη. Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνουν με καλύτερα αποτελέσματα τα modular redundancy συστήματα.

Τι θα δούμε στο μέλλον;
Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας και μείωσης του κόστους θεωρώ ότι θα κατευθύνει όλο και περισσότερες εταιρείες στη χρήση modular UPS συστημάτων, ιδιαίτερα σε μεσαίες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Τα συστήματα αυτά, εκτός από τα παραπάνω, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία,  επεκτασιμότητα και καλύτερη διαθεσιμότητα που μπορεί να φτάσει μέχρι και 99,9999% (ΜΤΤR – Mean time to Repair : 0,5h, hot swap δυνατότητες).

Τέλος, είναι πολύ πιθανό να δούμε ακόμα πιο «πράσινες» λύσεις, με αντικατάσταση των μπαταριών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οτι όμως και να μας επιφυλάσσει το μέλλον, το παρόν επιβάλει να είμαστε προνοητικοί σε ότι αφορά την προστασία κρίσιμων συστημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο πλέον κομμάτι των επιχειρησιακών διαδικασιών μιας εταιρείας.

Αυτό θα εξασφαλίσει την αποφυγή σημαντικών ζημιών από κατεστραμμένο εξοπλισμό και προϊόντα, μειωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων, μείωση της αξιοπιστίας της εταιρείας απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές, ή ακόμα και την απώλεια σημαντικών πελατών.