Το Uptime Institute αναβαθμίζει τον τρόπο που πιστοποιεί τα κέντρα δεδομένων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίζει ότι οι πελάτες που χρησιμοποιούν το cloud λαμβάνουν το επίπεδο υπηρεσιών που απαιτείται.

Το Ινστιτούτο διαθέτει ένα σύστημα ιεράρχησης (tiering) με το οποίο πιστοποιεί τα κέντρα δεδομένων σύμφωνα με την ικανότητά τους να παραμείνουν λειτουργικά ακόμη και σε περιπτώσεις βλάβης κρίσιμου εξοπλισμού. Τα κέντρα δεδομένων με backups για βασικά κομμάτια των ηλεκτρικών υποδομών τους μπορούν να λάβουν τις υψηλότερες πιστοποιήσεις, γνωστές ως Tier III and Tier IV. Το πρόβλημα προκύπτει όταν ορισμένες εταιρείες έχουν λάβει πιστοποίηση για τον σχεδιασμό και την διαδικασία κατασκευής του κέντρου δεδομένων και όχι μετά την ολοκλήρωσή του. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από αυτές παρουσιάζουν την πιστοποίηση για λόγους marketing, κάτι που μπορεί να είναι παραπλανητικό για τους πελάτες που αναζητούν υπηρεσίες κέντρων δεδομένων και που συχνά δεν γνωρίζουν τη διαφορά. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το Uptime Institute πλέον δεν θα απονέμει πιστοποιήσει για τον σχεδιασμό των κέντρων δεδομένων.