Θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε product & project managers, marketers, UX/UI designers, υπεύθυνους CRO και στελέχη e-commerce που ενδιαφέρονται να μάθουν με ποιον τρόπο μπορούν να αντλήσουν και να ενσωματώσουν στη διαδικασία σχεδιασμού, insights από πραγματικούς χρήστες.

Στα θέματα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται ο ρόλος και σημασία της έρευνας στη βελτιστοποίηση ενός site, η επισκόπηση ερευνητικών μεθόδων, κατηγορία και τύποι, η εις βάθος ανάλυση μεθόδων όπως Usability Testing, Εθνογραφικές μελέτες, Card sorting / Tree Testing, AB Testing, Online Surveys, η σχέση μεταξύ Analytics και UX, καθώς και χρήσιμα εργαλεία UX research.

To σεμινάριο είναι χωρισμένο σε θεωρητική εισήγηση και πρακτικές, ομαδικές ασκήσεις με στόχο τη hands-on εμπλοκή των συμμετεχόντων. Παράλληλα, θα υπάρχουν παραδείγματα και video για την καλύτερη κατανόηση, καθώς και δυνατότητα ερωτήσεων και συζήτησης.