Με αφορμή την ανακοίνωση εγκατάστασης από τη Microsoft, Data Center στη χώρα μας, θελήσαμε να ρίξουμε φως σε σημεία της επένδυσης με στόχο να διαφανούν ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή. Τις απαντήσεις δίνει ο Βαγγέλης Μόρφης, Διευθυντής Marketing & Operations, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Με αφορμή την ανακοίνωση εγκατάστασης από τη Microsoft, Data Center στη χώρα μας, θελήσαμε να ρίξουμε φως σε σημεία της επένδυσης με στόχο να διαφανούν ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή. Τις απαντήσεις δίνει ο Βαγγέλης Μόρφης, Διευθυντής Marketing & Operations, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

netweek: Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των υπηρεσιών Cloud της Microsoft στη βέλτιστη και με ευελιξία διαμόρφωση ενός Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους;

Βαγγέλης Μόρφης: Οι υπηρεσίες Cloud της Microsoft παρέχουν τη δυνατότητα να κλιμακώνεται διαφανώς η On-Premises υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους στο Public Cloud προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη ανάγκη. Με τη χρήση του Microsoft Cloud, oι Κυβερνητικοί Οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν την ευελιξία και την υπολογιστική ισχύ του Public Cloud για τη διεκπεραίωση μη ευαίσθητων εργασιών ή την αξιοποίηση ιδιαίτερα καινοτόμων τεχνολογιών που απαιτούν αυξημένη υπολογιστική ισχύ (όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη), ενώ δίνεται η δυνατότητα να διατηρούν κρίσιμες εφαρμογές και διαβαθμισμένα δεδομένα, τοπικά, και με την ασφάλεια του τείχους προστασίας του Οργανισμού. Η χρήση του Cloud της Microsoft επιτρέπει την επέκταση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων και τη μείωση σε σημαντικό βαθμό της ανάγκης για πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπίστουν ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους.

Επιπροσθέτως, οι Οργανισμοί πληρώνουν μόνο για τους πόρους που χρησιμοποιούν (τιμολόγηση βάσει χρήσης), χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται, προγραμματίζουν και συντηρούν επιπλέον πόρους και εξοπλισμό που μπορεί να μείνει αναξιοποίητος και αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, το δημόσιο υπολογιστικό νέφος της Microsoft συμμορφώνεται με αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και ιδιωτικότητας, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (όπως είναι η κρυπτογράφηση δεδομένων, η τήρηση πολλαπλών αντιγράφων κ.ο.κ.). To Cloud της Microsoft διαθέτει περισσότερες από 90 πιστοποιήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, διεθνείς, κρατικές ή προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας όπως είναι οι κεντρικές κυβερνήσεις ή η υγεία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που πιθανώς προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εγκατάσταση Cloud Data Centers στην Ελλάδα;

Η δημιουργία Data Centers στην Ελλάδα θα λειτουργήσει ως καταλύτης και επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης. Εγχώριες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, startups και φορείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις δυνατότητες. Διασφαλίζεται καλύτερη χρονική απόκριση στις υπηρεσίες cloud, η οποία θα επιτρέψει καινοτόμες και απαιτητικές σε ισχύ και σε δεδομένα λειτουργίες AI & IoT, παραμονή δεδομένων στη χώρα και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Tαυτόχρονα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα του Digital up-skilling. Η πρωτοβουλία «GR for Growth» της Microsoft αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα, με την τεχνολογία να αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη, προσφέροντας σε πολίτες και επιχειρήσεις τα εργαλεία και την εξειδίκευση για να καινοτομήσουν και να ευημερήσουν στην ψηφιακή εποχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ποιες ευκαιρίες προκύπτουν, ενδεχομένως, για τους συνεργάτες της Microsoft;

Η ανακοίνωση των Data Centers προξένησε αισθήματα χαράς στους τοπικούς συνεργάτες της Microsoft. Η ανακοίνωση αυτή καθεαυτή, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον ηγέτιδων ελληνικών εταιρειών να χρησιμοποιήσουν τα Ελληνικά Data Center που θα δημιουργηθούν, ανοίγει τους ορίζοντες των τοπικών συνεργατών για υλοποίηση σύνθετων έργων. Δεδομένο είναι ότι τέτοιες επενδύσεις προσελκύουν και ξένα κεφάλαια για περαιτέρω επέκταση των εργασιών των τοπικών συνεργατών.
Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση που θα αποκτήσουν οι τοπικοί συνεργάτες σε σύντομο χρονικό διάστημα (λόγω της αυξημένης μετάβασης πελατών στο Cloud) θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και σε έργα του εξωτερικού αυξάνοντας αισθητά τον κύκλο εργασιών των ελληνικών εταιριών.