Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για την αποθήκευση δεδομένων των επιβατών αεροπορικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα περιλαμβάνει ημερομηνίες ταξιδιού, πληροφορίες εισιτηρίων, δρομολογίων και αποσκευών, σύμφωνα με το site Statewatch, που επικαλείται έγγραφα που διέρρευσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπάρχουν βέβαια πολλοί επικριτές του σχεδίου αυτού, οι οποίοι αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των επιβατών/πολιτών, ωστόσο η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα βοηθήσει τις αρχές στην αποτροπή, τον εντοπισμό, την έρευνα και την δίωξη τρομοκρατών. Δεδομένου ότι ανάλογη πρόταση είχε απορριφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα έναν «βιώσιμο συμβιβασμό» για να ξεπεραστούν οι πολιτικές διαφορές εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Το αναθεωρημένο σχέδιο για την βάση δεδομένων με την ονομασία Passenger Name Record (PNR) για τις πτήσεις εντός της Ε.Ε. έχει στόχο να «ενισχύσει τις εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων, ενώ παράλληλα θα διατηρεί την λειτουργική αποτελεσματικότητα του PNR».