Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Enterprise Link και ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη χρήση της νέας υπηρεσίας;
To Enterprise Link (EL) είναι μια νέα τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που έχουμε εισαγάγει στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με την Sparkle, και βασίζεται στο μοντέλο Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Το Enterprise Link αντικατοπτρίζει πλήρως τη στρατηγική της Neurosoft για παροχή υπηρεσιών με επιχειρηματικό μοντέλο as-a-Service και αποτελεί βασικό συστατικό για την μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Το πρώτο τεχνολογικό συστατικό του EL είναι το SD-WAN, δηλαδή η αξιοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των φυσικών διασυνδέσεων για τη βέλτιστη και ασφαλή δρομολόγηση της κίνησης και τελικά της διασύνδεσης των χρηστών με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν, όπου κι αν βρίσκονται. Βασικός τηλεπικοινωνιακός οίκος του Enterprise Link στα πρώτα βήματα, είναι η Fortinet, με την οποία η Neurosoft οικοδομεί μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία.

Ωστόσο, η τάση της αγοράς εμφανίζει πολύ ενθαρρυντικά σημάδια για διεύρυνση του μοντέλου IaaS πέρα από το WAN σε εξοπλισμό του τοπικού ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες συνεργασίας. Αυτό ακριβώς αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του Enterprise Link. Τη δυνατότητα δηλαδή να παρασχεθούν πολλαπλές επιπρόσθετες τεχνολογικές λύσεις με τη μορφή as-a-Service είτε από τη Neurosoft είτε ως απόρροια της στρατηγικής συνεργασίας μας με την Sparkle. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών, υπηρεσίες Managed SOC, ακόμα και υπηρεσίες Cloud και Back-up ή ExpressRoute προς διεθνή DataCenters. Επιπρόσθετα και πέρα από τις τεχνολογικές καινοτομίες της υλοποίησης της Fortinet, ένα ισχυρό πλεονέκτημα του Enterprise Link προς τον τελικό πελάτη είναι η ουδετερότητα της υπηρεσίας προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Ο τελικός πελάτης μπορεί να επιλέξει τον πάροχο της επιθυμίας του ή να επιλέξει περισσότερους από έναν παρόχους απολαμβάνοντας την υπηρεσία αδιάκοπα.

Το EL παρέχεται ως μια ολοκληρωμένη λύση προς τον τελικό πελάτη. Μία από τις βασικές αρχές της υπηρεσίας είναι η διαφανής λειτουργία προς τον πελάτη τόσο κατά τη φάση της υλοποίησης όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας. Οι προσαρμογές στην υποδομή του πελάτη είναι συνυφασμένες με την πολυπλοκότητα ή τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης του κάθε πελάτη. Με δεδομένο ότι αρκετοί οργανισμοί έχουν ήδη μεταφέρει ή είναι σε διαδικασία μετάπτωσης υποδομών τους στο Cloud, το Enterprise Link μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίδιο μοντέλο και σε αυτές τις περιπτώσεις. Η γενική τάση ωστόσο είναι όσες αλλαγές απαιτούνται να παρέχονται από τη Neurosoft στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της υπηρεσίας.

Ποια στοιχεία εκτίμησε η Sparkle, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως, στην ελληνική Neurosoft για να λανσάρετε και να διαθέσετε από κοινού το Enterprise Link;
Η Sparkle είναι πράγματι ένας από τους σημαντικότερους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Με την Sparkle συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού για τη δική τους υποδομή. Έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε μια σταθερή και ειλικρινή σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης που βασίζεται στην τεχνολογική αρτιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Σε αρκετές περιπτώσεις -πιθανότατα η συγκεκριμένη συνεργασία ήταν μία από αυτές- η χρονική στιγμή που κυοφορείται η ιδέα για μια νέα συνεργασία έχει μεγαλύτερη αξία από την ίδια την τεχνολογική ή επιχειρηματική ιδέα. Στο πλαίσιο της χάραξης νέας στρατηγικής για την επόμενη μέρα, οι δύο εταιρείες βρέθηκαν σε παράλληλες διαδρομές. Όταν λοιπόν προσεγγίσαμε την Sparkle με την ιδέα του SD-WAN και μάλιστα με την προοπτική να πλαισιώσουμε τη νέα αυτή υπηρεσία με ποικίλες υφιστάμενες ή μελλοντικές υπηρεσίες, είτε από κοινού ή κάθε εταιρεία ξεχωριστά, άνοιξε ο δρόμος για μια νέα, ευρύτερη συνεργασία. Η διάθεση και των δύο εταιρειών για την παροχή μιας νέας υπηρεσίας που να βασίζεται στο μοντέλο Infrastructure-as-a-Service και μάλιστα με τα πλούσια εχέγγυα που είχαν να προσδώσουν οι δύο οργανισμοί σε υποδομές, τεχνογνωσία και πιστοποιήσεις, οδήγησε γρήγορα σε συμφωνία.
Η υπηρεσία Enterprise Link είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμη και παρά τις δυσμενείς συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η υφήλιος, μετράει ήδη τους πρώτους πελάτες της. Ευελπιστούμε η εγχώρια αγορά να αγκαλιάσει το εγχείρημά μας και να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα, τις ευκολίες και την επεκτασιμότητα του Enterprise Link. NW

Ο Βασίλης Ιωαννίδης είναι κάτοχος MSc Electrical Engineering από το Columbia University και πτυχίου Πληροφορικής με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2007 έγινε Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Kestrel Information Systems μέχρι τη συγχώνευση της με την Neurosoft S.A. το 2017. Από τότε είναι Senior Director στο τμήμα Infrastructure & Cloud Operations.

H Neurosoft ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να προσφέρει προϊόντα τεχνολογίας υψηλής ποιότητας, καινοτόμες λύσεις και μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Η Εταιρεία είναι από το 2009 εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΑΙΜ του Μιλάνου (NRST:MI) προσφέροντας ολοκληρωμένες ICT λύσεις, με πυλώνες την Ανάπτυξη Λογισμικού (Software Development), την Ολοκλήρωση Συστημάτων (Systems Integration), και την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Security).