Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου κατήργησε νόμο που απαιτούσε από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους παρόχους υπηρεσιών internet να αποθηκεύουν τα metadata των πελατών τους για έρευνες της αστυνομίας, καθώς παραβιάζει τα δικαιώματά τους.

Σύμφωνα με το νόμο, τα metadata των πελατών, όπως αρχεία κλήσεων και τοποθεσίες, αποθηκεύοντας για ένα χρόνο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αστυνομικές έρευνες. Ο νόμος είχε εφαρμοσθεί το 2013 και βασιζόταν στην πλέον μη ισχύουσα Οδηγία της Ε.Ε. για διατήρηση των στοιχείων που ακυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέρυσι, για τους ίδιους λόγους. Ο νόμος έχει ήδη καταργηθεί και στην Αυστρία, αλλά στην Γερμανία το 2010, ωστόσο τον προηγούμενο μήνα η Γερμανική κυβέρνηση πρότεινε την επαναφορά τους.