Στην αρτιότερη εκμετάλλευση της πληροφορίας εστιάζει ένα από τα δύο projects που θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο και αφορά την επέκταση του ΕRP (SAP) της εταιρείας με την προσθήκη ενός module που θα προσφέρει λειτουργικότητα Business Intelligence (BI).

H υλοποίηση του έργου, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση του SAP BW, θα γίνει από την Real Consulting σε συνεργασία με το τμήμα μας. Το πρόσθετο module θα είναι ουσιαστικά ένα παράλληλο σύστημα, το οποίο θα αντλεί δεδομένα από το SAP ERP, προσφέροντάς τα για αξιοποίηση στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Πρόκειται για ένα έργο που θα εξελίσσεται συνεχώς, ανάλογα με την απαιτήσεις της εταιρείας και των διαφόρων τμημάτων της. Η ενσωμάτωση λειτουργικότητας ΒΙ στα συστήματά μας θα επιτρέψει την παραγωγή οποιουδήποτε reporting απαιτείται για την αξιοποίηση της πληροφορίας, προσφέροντας, για παράδειγμα, στους πωλητές οποιαδήποτε δεδομένα χρειάζονται για τη διευκόλυνση του έργου τους (τι πουλάνε, πού το πουλάνε, τι πρέπει να κάνουν για να πουλάνε καλύτερα κ.λπ.). Στην κατεύθυνση διευκόλυνσης του έργου των πωλητών κινείται και η αλλαγή της φορητού συστήματος παραγγελιοληψίας, εγκαθιστώντας πριν μερικούς μήνες τη λύση mobile SFA της Regate. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο σύστημα, που συνεργάζεται και με Android tablets, γρήγορο, που παρέχει περισσότερη πληροφόρηση και συγχρονίζεται με το ERP αντλώντας όλη την πληροφορία, παρέχοντας ένα πολύτιμο εργαλείο στους πωλητές μας.

Το δεύτερο project που θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο έχει να κάνει με τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό θα εκσυγχρονίσουμε το σύστημα διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο, ένα έργο που περιλαμβάνει και την αναβάθμιση του λογισμικού των μηχανών παραγωγής, με την εγκατάσταση της νέας έκδοσης. Η υλοποίηση αυτού του project θα επιτρέψει τη σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με το ERP, με ότι οφέλη συνεπάγεται αυτό.

Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα σύστημα που σε προτρέπει τι πρέπει να παράγεις, αφήνοντας, βέβαια, την τελική απόφαση στη διοίκηση.