Στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τόσο σε θέματα πολιτικής προστασίας όσο και σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Συμμετέχουμε ήδη σε καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud – EOSC), στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η μετάδοση και αποθήκευση σεισμολογικών δεδομένων με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών λήψης, διαχείρισης και επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων στο νέφος.

Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται με τη χρήση σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας και εργαλείων, εφαρμοσμένα για κατανεμημένα συστήματα (cloud) και συστήματα υψηλής επίδοσης (HPC), παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη για αποθήκευση των αποτελεσμάτων στον προσωπικό του υπολογιστή (IOS – Internet Of Services).

Σταδιακά προχωράμε στη μεταφορά όλων των εξειδικευμένων λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη συλλογή και ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων σε εικονικό περιβάλλον εφαρμογής, με τη χρήση της πλατφόρμας Docker, για την καλύτερη διαχείριση πόρων, ασφάλειας καθώς και την άμεση τοποθέτηση και λειτουργία (plug & play), σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες εικονικές υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας.

O ταχύτατος ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας, μας βρίσκει στη μελέτη για την ανάπτυξη λογισμικών και διαδικασιών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και της μηχανικής μάθησης (Machine Learning – ML), για ταχύτερη και ακριβέστερη αυτόματη λήψη αποφάσεων (όπου αυτό είναι εφικτό), με την ταυτόχρονη αξιοποίηση μετρήσεων των φυσικών φαινομένων.

Το Γεωδυναμικό ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διαθέτει ένα σημαντικά μεγάλο οικοσύστημα ΙοΤ (Internet Of Things) σε όλη την Ελλάδα για τις μετρήσεις αυτές και περιλαμβάνει πάνω από 500 επιταχυνσιογράφους, σεισμογράφους, GNSS, παλιρροιογράφους και γεωδαιτικά συστήματα. Στόχος της μελέτης αποτελεί η περαιτέρω βελτίωση των ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και συστημάτων που λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις, όπως οι αυτόματες μετρήσεις, αναλύσεις και ανακοινώσεις σεισμών, η αποστολή μηνυμάτων ειδοποίησης σε φορείς πολιτικής προστασίας καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παραπάνω τεχνολογίες (AI & ML) σύντομα θα χρησιμοποιηθούν και στην παροχή αυξημένης ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών που διαθέτουμε, με έξυπνα IDS/IPS προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από ένα μεγάλο και ανομοιογενές δίκτυο έξυπνων συσκευών (IoT) και τα οποία παρέχουν μετρήσεις φυσικών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο.