Από την εταιρεία Veridos Ματσούκης κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν οι νέες ταυτότητες και τα νέα διαβατήρια των πολιτών της Κύπρου. Πρόκειται για ηλεκτρονικές ταυτότητες, ηλεκτρονικά διαβατήρια και ηλεκτρονικές άδειες παραμονής, οι οποίες κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα. Όλα τα έγγραφα, σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτουν λογισμικό υψηλής τεχνολογίας και είναι πιστοποιημένα με έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά. Επιπλέον, είναι εναρμονισμένα με τις ευρωπαϊκές προβλέψεις και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για την αποφυγή παραχαράξεων και πλαστογραφήσεων, όσο και για την προστασία των πολιτών και των προσωπικών τους δεδομένων. Να σημειωθεί ότι η Veridos Ματσούκης συμμετέχει σε κοινοπραξία μαζί με τον ΟΤΕ, τη Byte και την πορτογαλική INCM στο διαγωνισμό για τις νέες ελληνικές ταυτότητες και διαβατήρια.