Στον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών τους, που θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιοποίησή τους, αναμένεται να προχωρήσουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), μέσω του σχετικού διαγωνισμού, ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προκηρυχτεί τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δικτυακών διασυνδέσεων και κινητής τηλεφωνίας, για τη λειτουργία των δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών του αναθέτοντος φορέα. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα προσφέρει:

  • υπηρεσίες δικτυακής διασύνδεσης μεταξύ των σημείων παρουσίας του φορέα
  • προμήθεια και συντήρηση προμηθευόμενου εξοπλισμού
  • υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
  • υπηρεσίες προετοιμασίας και σχεδιασμού των υπηρεσιών δικτυακών διασύνδεσης
  • υπηρεσίες μετάπτωσης δικτυακής υποδομής
  • υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (σύμβαση SLA), διάρκειας πέντε ετών των δικτυακών διασυνδέσεων και της κινητής τηλεφωνίας,
  • υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα στελέχη της αναθέτουσας αρχής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης,  αναμένεται να διατεθούν συνολικά 48 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, με στόχο την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, την αυτοματοποίηση των κέντρων διαλογής και την παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες που αφορούν τις υποχρεώσεις της Καθολικής Υπηρεσίας.

Ποιες δράσεις δρομολογούνται

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ απαιτεί ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων το οποίο, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν με την Κοινωνία της Πληροφορίας, περιλαμβάνει, εκτός από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ΤΠΕ:

  • Υλοποίηση και λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών πληροφορικής όπως σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, αυτοματοποίηση του Ταχυδρομικού Δικτύου, διαχείριση και ιχνηλασία όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων, Ανάπτυξη υποδομών Αυτόματης Ταξινόμησης και διαλογής, συστήματος τηλεματικής κ.α.
  •  Υλοποίηση και λειτουργία νέων «έξυπνων» υπηρεσιών όπως Ηλεκτρονικές Θυρίδες (Smart Parcel Stations), ψηφιακά κέντρα εξυπηρέτησης (Digital Branch), νέων «έξυπνων» χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χρήση πολλαπλών καναλιών (Webmobile appsCall Centersocial Networks κλπ) κ.α