Σημαντικό βήμα προς την πολυαναμενόμενη ανανέωση του σχετικού με το ePrivacy πλαισίου (η τωρινή ντιρεκτίβα χρονολογείται από το 2002, όταν όλα ήταν βεβαίως διαφορετικά) που διέπει τα σχετικά με το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του, στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, με τη συμφωνία για νέους κανόνες, μεταξύ των αρμοδίων υπουργών των χωρών-μελών της ΕΕ. Όπως δήλωσε ο Πορτογάλος πρόεδρος του συμβουλίου, η (δύσκολη, όπως τόνισε) συμφωνία αποτελεί τελικά «μια ισορροπημένη λύση μεταξύ της σοβαρής προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών και της στήριξης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας». Επόμενο βήμα είναι η έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή της στην πράξη, σε έναν ορίζοντα σχεδόν δυο χρόνων από σήμερα.

Μιλώντας γι’ αυτό το θέμα στο NetFAX, ο δικηγόρος Σπύρος Τάσσης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας, τόνισε ότι «κατά κανόνα, τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα είναι εμπιστευτικά. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της συνακρόασης, της παρακολούθησης και της επεξεργασίας δεδομένων από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον τελικό χρήστη, εκτός εάν αυτή επιτρέπεται από τον κανονισμό ePrivacy».

Η συμμόρφωση της αγοράς

Τα μεταδεδομένα θα μπορούν να υποβληθούν σε ευρύτερη επεξεργασία, για παράδειγμα για την χρέωση υπηρεσιών ή για ανίχνευση / διακοπή παράνομης χρήσης. Με τη συγκατάθεση του χρήστη, οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν μεταδεδομένα των μετακινήσεών του για να σχεδιάσουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές και τις μεταφορές να αναπτύξουν νέες υποδομές όπου χρειάζεται. Τα μεταδεδομένα μπορούν, επίσης ,να υποβληθούν σε επεξεργασία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης επιδημιών και της εξάπλωσής τους ή σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλοι κατασκευαστές στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, όπως η Apple και η Google, κάνουν ήδη κάποια πρώτα βήματα διασφάλισης της ιδιωτικότητας των χρηστών, με τον περιορισμό των δεδομένων που συλλέγουν (anti-tracking), παράλληλα με τη χορήγηση σ’ αυτούς του δικαιώματος να αποφασίζουν ποια θέλουν να αποδεσμεύσουν. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει ήδη ξεσηκώσει κύμα διαμαρτυριών εκ μέρους των διαφημιζομένων και των ενώσεων που τους εκπροσωπούν (καθότι αυτά τα δεδομένα και μεταδεδομένα είναι η «τροφή» των αλγορίθμων τους), ενώ έχει προκαλέσει και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.