Σήμερα, οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Με λίγες εξαιρέσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να εστιάζει στην αυτοματοποίηση, στην τυποποίηση και στη μείωση του κόστους, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων (26οι στην ΕΕ), όπως έδειξε η πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ. 

Η έλλειψη προσανατολισμού προς εκείνες τις επενδύσεις, που θα αναβαθμίσουν ψηφιακά και τεχνολογικά την οικονομία, διατηρώντας τη ενεργή στον χάρτη του διεθνούς ανταγωνισμού, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο έλλειμμα εθνικής στρατηγικής για την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Ωστόσο, είτε με σημείο αφετηρίας τη βιομηχανία (όπως στις περισσότερες χώρες), είτε την πολιτεία , η πληθώρα καλών πρακτικών συνεργασίας για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0 μπορούν, και πρέπει, να υιοθετηθούν και στην Ελλάδα. Για αυτό, ο ΣΕΒ έχει ήδη καλέσει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία σε συζήτηση για την από κοινού υλοποίηση μιας εθνικής σύμπραξης, για την επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Η εκτενής ανάλυση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, εντόπισε 5 κύριους τομείς για τη Βιομηχανία 4.0 στην Ελλάδα, όπου πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις: α) Άμεση δημιουργία μηχανισμών συντονισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, β) Δραστική ενίσχυση τεχνολογικών επενδύσεων γ) Ενίσχυση επενδύσεων που μετασχηματίζουν την έρευνα σε εμπορεύσιμα προϊόντα, δ) Κάλυψη χάσματος ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων,
ε) Ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας για την συνεύρεση ερευνητών και επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ θα κορυφωθούν στο Βιομηχανικό Συνέδριο, στις 18 – 19 Δεκεμβρίου, με κεντρικό θέμα την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της Ελλάδας στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.