Η Virtual Trip ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την πιλοτική φάση του έργου “Πανάκεια”, το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με την Business Information Support για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ).

Συγκεκριμένα, το έργο “ Πανάκεια “ αφορά στην εγκατάσταση ενός πανελληνίου συστήματος Ψηφιακής Διαφήμισης, το οποίο συμπληρώνεται από πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης για τους Φαρμακοποιούς καθώς και ένα πανελλήνιο δίκτυο διαχείρισης και ενημέρωσης για τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στο πλαίσιο αυτό το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε έναν αριθμό 25 Φαρμακείων ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να επεκταθεί σε όλο το δυναμικό της ΟΣΦΕ το οποίο ξεπερνά τα 5.500 Φαρμακεία. Μεταξύ άλλων η πλατφόρμα “Πανάκεια” επιτρέπει τη βέλτιστη κεντρική διαχείριση προβολής διαφημίσεων τόσο με γεωγραφικές όσο και με χρονικές παραμέτρους, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του σημείου εγκατάστασης και παρέχοντας δυνατότητες προβολής ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου παράλληλα με τις διαφημίσεις.