Το virtualization, η εικονικοποίηση των server και του δικτύου, δεν είναι κάτι καινούργιο. Στις διεθνείς αγορές αποτελεί κοινή πρακτική για περισσότερο από μια δεκαετία, ενώ και στην Ελλάδα αποτελεί, πλέον, μια ώριμη και δοκιμασμένη λύση με πολλά οφέλη.

Αν και σχετικά «παλιά» τεχνολογία, το virtualization παραμένει στην κορυφή των επιλογών του ΙΤ – η Accenture το έχει συμπεριλάβει στα Top IT Trends για το 2013. Δεν είναι τυχαίο. Τα πλεονεκτήματα της λύσης είναι πολλά (και όχι μόνο τα «δημοφιλή»). Σε μια δεύτερη ανάγνωση, το virtualization μπορεί να έχει καταλυτική επίδραση στη μείωση του προϋπολογισμού του ΙΤ, προσφέροντας ένα λιγότερο περίπλοκο, πιο σύγχρονο, αλλά και οικονομικά αποδοτικό περιβάλλον.Και αυτό επιτυγχάνεται συνδυαστικά.

Τεράστια οφέλη
Κατ’ αρχάς πρόκειται για μια «πράσινη» λύση που συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος – ταυτόχρονα, όμως, συμβάλλει στη μείωση του κόστους που προέρχεται από την κατανάλωση ενέργειας. Αν νομίζετε πως η διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι μικρή, τα επίσημα στοιχεία θα σας διαψεύσουν: η Forrester εκτιμάει πως οι servers καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας στο IT, ενώ ένα 30% ξοδεύεται άσκοπα (από κακή κατανομή ή χρήση ή σε «νεκρούς» servers!).Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Ανάλογα με το μέγεθος και τον υπάρχοντα εξοπλισμό κάθε επιχείρησης, η εξοικονόμηση ενέργειας (και κόστους) από το virtualization μπορεί να είναι τεράστια. Την ίδια στιγμή, το virtualization συμβάλλει στον περιορισμό της ανάγκης για φυσικό χώρο και στην εξάλειψη των εξόδων που συνδέονται με τον χώρο (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, φυσική ασφάλεια, onsite υποστήριξη, κ.λπ.).

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους που προέρχεται από το ενδεχόμενο καταστροφής, αφού η επιχείρηση μπορεί να διατηρεί replication sites με σημαντικά μικρότερο κόστος (με consolidation των server). Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε στους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς των ΗΠΑ, η απόδοση της επένδυσης (Return On Investment – ROI) από το virtualization κυμάνθηκε από 134% έως και 269%! Είναι γεγονός, βέβαια, πως οι δημόσιοι οργανισμοί στις ΗΠΑ είναι τεράστιοι σε μέγεθος – και ελάχιστοι οργανισμοί της Ευρώπης θα μπορούσαν, ίσως, να συγκριθούν ή να δουν ανάλογη εξοικονόμηση (πόσο μάλλον στην, κατά πολύ μικρότερη, Ελλάδα). Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά των θετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να επιτύχει μια επιχείρηση. Προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση και πιο πολύπλοκο το υπολογιστικό της περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη εξοικονόμηση μπορεί να περιμένει.

Μια «παλιά», αλλά σύγχρονη πρόταση
Το virtualization μπορεί ακόμα να βοηθήσει στην επιμήκυνση της ζωής των παλαιών εφαρμογών που «τρέχουν» σε μηχανήματα των οποίων ο κύκλος ζωής έχει λήξει. Αντικαθιστώντας τα παρωχημένης τεχνολογίας συστήματα με ένα εικονικοποιημένο περιβάλλον, οι εφαρμογές «τρέχουν» καλύτερα, γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια – βάζοντας τέλος στις ατέλειωτες ώρες τεχνικής υποστήριξης και στο κόστος που προκύπτει από τις ανάγκες για συντήρηση και αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού. Τέλος, το virtualization εξαλείφει τυχόν θέματα ασυμβατότητας των εφαρμογών και συμβάλλει στη μείωση της πολυπλοκότητας του δικτύου, των συστημάτων και των εφαρμογών – άρα και στη μείωση του κόστους διαχείρισης και υποστήριξης.

Το virtualization προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: επιχειρησιακά, τεχνολογικά, περιβαλλοντικά, αλλά και πλεονεκτήματα…. «τσέπης». Η επίδραση της λύσης στον προϋπολογισμό του IT μπορεί να είναι καταλυτική, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Και πρόκειται για πλεονεκτήματα που διαπιστώνει η επιχείρηση. Σύμφωνα με έρευνα της Enterprise Management Associates, περισσότερες από το 70% των εταιρειών διαπίστωσαν «αληθινή, μετρήσιμη εξοικονόμηση κόστους» από το virtualization. Διανύουμε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις. Με τις περισσότερες επιχειρήσεις να επανεξετάζουν τα έξοδά τους, το virtualization μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές απαντήσεις. Είναι μια «παλιά» μεν, αλλά απόλυτα σύγχρονη εναλλακτική πρόταση, δοκιμασμένη και ασφαλής για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους – πάντα όμως με μελέτη, σωστό σχεδιασμό και υπεύθυνη υποστήριξη από μια έμπειρη ομάδα.