Η Vodafone έκλεισε το γ’ τρίμηνο χρήσης με αύξηση της τάξης του 10,3% στα έσοδα.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στις 11,5 δισ. λίρες, ενώ τα συνολικά έσοδα του ομίλου από τον τομέα των υπηρεσιών ανήλθαν στις 10,7 δισ. λίρες, με αύξηση 11%. Οι κεφαλαιακές δαπάνες της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις 1,3 δισ. λίρες έναντι 1,37 δισ. λιρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, ότι η πελατειακή βάση του τομέα κινητής τηλεφωνίας ενισχύθηκε κατά 10,3 εκατ. διαμορφούμενη στα 333 εκατ. Η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι τα EBITDA στο γ’ τρίμηνο κινήθηκαν ανάλογα με τις εκτιμήσεις. Ενώ τοποθετεί τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για ολόκληρο το έτος μεταξύ 11,4-11,8 δισ. λιρών.