Η Vodafone δημοσίευσε για όγδοη συνεχή χρονιά τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά στο οικονομικό έτος Απριλίου 2009 -Μαρτίου 2010.

Μετά από έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα, ο Απολογισμός κατατάσσεται στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, ενώ παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στη διασφάλιση του περιεχομένου του σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης.

Την περίοδο που καλύπτει ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, ξεχωρίζουν: α) Η προσήλωση της εταιρείας σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του 30% της ενέργειας που καταναλώνεται σε αυτό, β) Η παρουσίαση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών όπως η υπηρεσία διαχείρισης στόλου οχημάτων Zelitrack και η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Vodafone Web Conferencing. Παράλληλα, μέσα από τη μελέτη Carbon Connections, προτείνονται 16 έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και παράλληλα να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, γ) Οι εξελίξεις όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμμάτων της Τηλεϊατρικής και Προστασίας της Καφέ Αρκούδας και δ) Η υπηρεσία φωνητικής πλοήγησης την οποία πλέον διαθέτει ο ιστότοπος vodafone.gr και συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από όλους τους πελάτες μας.