Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες, αλλά μείωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας παρουσίασε η Vodafone Ελλάδος το α’ εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2023). Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος Vodafone, η ελληνική θυγατρική είδε τα έσοδα από υπηρεσίες για το β’ τρίμηνο του οικονομικού έτους (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2023) να διαμορφώνονται στα 232 εκατ. ευρώ έναντι 231 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Σημειώνεται ότι στο α’ τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος 2023) τα έσοδα από υπηρεσίες ήταν στα 213 εκατ. ευρώ, στα ίδια ακριβώς επίπεδο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του βρετανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου, τα έσοδα από υπηρεσίες επηρεάστηκαν θετικά από την πορεία του τομέα εταιρικών πελατών και ιδίως από την ανάληψη έργων στον δημόσιο τομέα.

Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο εξαμήνου ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε ελαφρά πτώση. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 478 εκατ. ευρώ για την περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2023 όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022 ήταν στα 487 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στη λειτουργική κερδοφορία με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDAaL) να ανέρχονται για το πρώτο μισό του τρέχοντος οικονομικού έτους στα 99 εκατ. ευρώ έναντι 125 εκατ. ευρώ πέρσι. Οι επενδύσεις ήταν ελαφρά αυξημένες στα 73 εκατ. ευρώ έναντι 71  εκατ. ευρώ.