Η Metro επέλεξε το Vodafone Business για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αλυσίδων καταστημάτων της My market και Metro Cash & Carry, επενδύοντας στο δίκτυο Vodafone SD-WAN. Σε συνεργασία με τη VMware, το Vodafone SD-WAN είναι το δίκτυο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνδέσουν τις εγκαταστάσεις τους με cloud-based υπηρεσίες δικτύου, παρέχοντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα.

Η δυνατότητα διαχείρισης ολόκληρου του δικτύου από μία και μόνο κεντρική πλατφόρμα, καθώς και η ενσωματωμένη ευφυία του, επιτρέπουν την επίβλεψη 3.000 και πλέον εφαρμογών και πρωτοκόλλων, την αναγνώριση και την ταξινόμησή τους ανά προτεραιότητα, αλλά και τον ποιοτικό έλεγχο για την απόδοσή τους, με βάση τη ζήτηση και τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Πλέον, με το Vodafone SD-WAN, που ενεργοποιήθηκε σε 280 καταστήματα και εγκαταστάσεις της Metro, κάθε σημείο του δικτύου είναι αυτόνομο, με τη διαχείριση της υπηρεσίας να γίνεται κεντρικά και από απόσταση, μέσω ενός εύχρηστου portal.

Το SD-WAN όχι μόνο θα επιτρέψει στα στελέχη της εταιρείας  να εργαστούν με τη μέγιστη απόδοσή τους, αλλά και θα εξοπλίσει την εταιρεία με ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, θα απλουστεύσει τον έλεγχο σύνθετων δομών δικτύου και θα επιτρέψει στη Metro να εστιάζει απρόσκοπτα στις βασικές της δραστηριότητες.