Εσπασαν το φράγμα του 1 δισ. ευρώ τα συνολικά έσοδα της Vodafone Ελλάδας κατά το οικονομικό έτος 2024 (που έκλεισε 31 Μαρτίου 2024), σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Να σημειωθεί ότι μόνο για το δ’ τρίμηνο του 2024 τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας σημείωσαν οργανική ανάπτυξη ύψους 10,2% (στα 239 εκατ. ευρώ) επίδοση που αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας από εταιρικούς πελάτες και τη σημαντική συνεισφορά των έργων ΤΠΕ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος Vodafone, ο κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής για το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024 διαμορφώθηκε στα 1,013 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με τα 964 εκατ. ευρώ που ήταν τα έσοδα κατά το οικονομικό έτος Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2023. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDAaL) εμφανίστηκαν μειωμένα στα 201 εκατ. ευρώ από 252 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αποδίδεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους αλλά και στις εφάπαξ επιβαρύνσεις από συμβόλαια πελατών που δεν έχουν εξοφληθεί.