Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τηλεπικοινωνιακής και τεχνολογικής αναμόρφωσης για λογαριασμό της Χάλκης ανέλαβε να αναπτύξει η Vodafone Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών υλοποιεί επένδυση, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των δυνατοτήτων συνδεσιμότητας μέσω υποδομών 5G και την εγκατάσταση και συντήρηση  εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής  πρόσβασης – WiFi. Παράλληλα, έχει αναλάβει την ανάπτυξη μίας σειράς «έξυπνων» IoT εφαρμογών και λύσεων που θα εξυπηρετήσουν, για παράδειγμα, την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου οχημάτων του δήμου σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας.

«Εχουμε επιλέξει να συνεισφέρουμε και στην ευρύτερη τεχνολογική αναβάθμιση της κοινωνίας της Χάλκης, μέσω ενός πρότυπου προγράμματος διάχυσης των STEM επιστημών στους μαθητές του νησιού, αλλά και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των κατοίκων της Χάλκης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μέσω του προγράμματος Τηλεϊατρικής που προτίθεται να φέρει στην Χάλκη το Ίδρυμα Vodafone», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Vodafone Ελλάδας, Μαρία Σκάγκου με αφορμή την συνυπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για το έργο «Χάλκη, Πράσινο – Έξυπνο Νησί» από την εταιρεία.