Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η ένωση εταιρειών «Vodafone – Ίλυδα» υπέγραψε χτες σύμβαση αξίας 13.392.000 ευρώ με το υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων».

Στο πλαίσιο του έργου η ανάδοχος ένωση εταιρειών θα προσφέρει το λογισμικό όλων των υποσυστημάτων που απαρτίζουν ένα σύγχρονο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου (ΟΠΣΦ), προκειμένου να προσφερθεί στα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Αρχικά ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, προσαρμόσει και παραμετροποιήσει το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣΦ σε ένα πιλοτικό ΑΕΙ που θα επιλέξει η Αναθέτπυσα Αρχή. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, προσαρμόσει και παραμετροποιήσει το ΟΠΣΦ και στα υπόλοιπα Ιδρύματα που θα το επιλέξουν.

Στόχοι του έργου είναι: Η κάλυψη των αναγκών του συνόλου των γραμματειών των προπτυχιακών  και μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς κάθε πολίτη που αναζητεί πληροφόρηση ή συναλλάσσεται με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με έμφαση σε προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες – φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) και στα μέλη του Διδακτικού προσωπικού.- Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.