Υπερδιπλασιασμό του τζίρου της και κέρδη αντί ζημιών παρουσίασε κατά το οικονομικό έτος 2019 (1/4/2019 – 31/3/2020) η Vodafone Innovus (πρώην Ζέλιτρον), θυγατρική εταιρεία της VodafonePanafon που δραστηριοποιείται στην αγορά του Internet of Things στην εσωτερική αγορά, αλλά κυρίως μέσω της συνεργασίας με το Vodafone Group στο εξωτερικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής για το οικονομικό έτος 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4,28 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 121,05% σε ετήσια βάση, και τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 2,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 339,63%. Το αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθε σε κέρδη 1,16 εκατ. ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε διαμορφωθεί σε ζημιές 55.945 ευρώ.

Connected cabinets and asset tracking

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία που εγγυώνται την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της τη συνεχιζόμενη διείσδυση της υπηρεσίας Fleet Management στην ελληνική αγορά, καθώς και στην Αλβανία, την επιλογή της Vodafone Innovus ως επίσημου προμηθευτή του VF Group για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Device Management για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών IoT σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την εντατικοποίηση των εμπορικών ενεργειών του VF Group για διάθεση των υπηρεσιών connected cabinets and asset tracking σε παγκόσμιο επίπεδο, τα προσδοκώμενα έσοδα από τις οποίες στο μέλλον αναμένονται πολλαπλάσια και σε αυτές τις υπηρεσίες στηρίζεται το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρίας τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Vodafone επιλέχτηκε ως βασικός προμηθευτής του Group Coca Cola σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός εκτιμάται ότι δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Vodafone Innovus.

Επιπλέον, η συμμετοχή της εταιρείας σε τρία ευρωπαϊκά έργα μέσα στη χρήση 2019 (TRACK & KNOWTRUSTONOMY και VALUECARE), που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, αναμένεται να φέρουν γνώση νέων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας, καθώς επίσης και καθιέρωση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Περιορισμένες οι επιπτώσεις της πανδημίας

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας, η Vodafone Innovus αναφέρει ότι διεξάγει επί του παρόντος τις δραστηριότητές της κυρίως μέσω τηλεργασίας, ενώ λόγω της φύσης του αντικειμένου της εταιρείας οι επιπτώσεις στη δραστηριότητα της δεν είναι σημαντικές, με τους προγραμματιστές να δουλεύουν εξ αποστάσεως εξ ολοκλήρου και λοιπά τμήματα να μεταβαίνουν στα γραφεία της εταιρείας μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Η Vodafone Innovus στα στοιχεία (Χρήση 2019)

Κύκλος εργασιών: €4,28 εκατ. – 2018: €1,94 εκατ.

Μικτό αποτέλεσμα: €2,14 εκατ. – 2018: €486.069

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων: €850.450 – 2018: (€348.686)

Αποτέλεσμα μετά από φόρους: €721.120 – 2018: (€394.292)