Η Vodafone παρέχει το Vodafone M2M Full Control, ένα πλήρες πακέτο ολοκληρωμένων λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (M2M – Machine-to-Machine) που συμβάλουν στο να γίνει κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματίας Ready Business, δηλαδή ικανοί να εξελίσσονται διαρκώς και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς.

Η Vodafone, μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Zelitron, έχει ήδη αναπτύξει και παρέχει στους πελάτες της νέες υπηρεσίες και έξυπνες εφαρμογές M2M που απευθύνονται στις ανάγκες διαφόρων κλάδων της αγοράς. Οι εφαρμογές που συνθέτουν το Vodafone M2M Full Control περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υποδομές οι οποίες μέσω του ασύρματου δικτύου μετάδοσης δεδομένων της Vodafone στέλνουν τα δεδομένα σε μια κεντρική εφαρμογή των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών Μ2Μ της Vodafone  περιλαμβάνεται το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου μονάδων ψύξης Vodafone Cooler Control, το οποίο είναι εμπορικά διαθέσιμο, η ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων Vodafone Fleet Control, καθώς και η καινοτόμος υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και κατανάλωσης φυσικού αερίου Vodafone Energy Control.