Η Vodafone, σε συνεργασία με την VMware, φέρνουν στην Ελλάδα τη λύση SD-WAN (Software – Defined Wide Area Network), η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνδέσουν τις εγκαταστάσεις τους με cloud-based υπηρεσίες δικτύου, παρέχοντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα. Το Vodafone SD-WAN καθιστά κάθε μέρος του δικτύου της επιχείρησης – από το cloud μέχρι την τερματική συσκευή -ασφαλές και κρυπτογραφημένο, αλλά και άμεσα παραμετροποιήσιμο στις εκάστοτε ανάγκες.

Παράλληλα, η μεταφορά  των εφαρμογών και υπηρεσιών δικτύου στο cloud, σημαίνει ότι το δίκτυο  μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα ακολουθώντας τη επέκταση των εργασιών της επιχείρησης, με τη διαχείριση του SD-WAN να γίνεται κεντρικά και από απόσταση, μέσω portal, εξοικονομώντας χρόνο, προσπάθεια και κόστος. Το βασικό χαρακτηριστικό του SD-WAN είναι ότι αποτελεί ένα «ευφυές» δίκτυο που μπορεί να προβλέψει και να διαχειριστεί τη ζήτηση για επιπλέον δικτυακούς πόρους.