Τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής, στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι υποδομές κινητής τηλεφωνίας, σχεδιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο όμιλος Vodafone.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε από τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο στο πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων τού τριμήνου Απρίλιος-Ιούνιος 2019. Η νέα θυγατρική θα δημιουργηθεί έως το Μάιο του 2020 και θα φέρει την ονομασία TowerCo, έχοντας ως στόχο να φέρει πρόσθετα έσοδα στον όμιλο (από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, από την εκχώρηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών ποσοστών ή ακόμα και από την ενοικίαση ή διαμοιρασμό του δικτύου σε τρίτους).

Όσον αφορά,δε, τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδας το ίδιο τρίμηνο, η εταιρεία κατέγραψε οργανική ανάπτυξη 3,7%, με 7,9% αύξηση εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η αύξηση εσόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου μηνιαίου εσόδου ανά πελάτη στην καρτοκινητή τηλεφωνία (στα 9,3 ευρώ από 8,5 ευρώ), αλλά και στη ενίσχυση της πελατειακής βάσης της εταιρείας στη σταθερή τηλεφωνία (942.000 πελάτες συνολικά, σημαντικά ενισχυμένοι σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο), ένα γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η ενσωμάτωση της CYTA Ελλάδος. Σημαντική ήταν, τέλος, η αύξηση στην κίνηση δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone σε επίπεδο τριμήνου (στα 17,467ΤΒs από 13,163ΤΒs).