Υπάρχουν αρκετές τεχνολογικές λύσεις στην αγορά που μπορούν να βελτιώσουν την ακρίβεια και την ταχύτητα της λήψης και της διευθέτησης μιας παραγγελίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Μία από τις αποτελεσματικές είναι το voice picking.

Η αποδοτικότητα της σημερινής «αποθήκης» αποτελεί υψίστης σημασίας ζήτημα και με τις εκατοντάδες – ή και χιλιάδες – παραγγελίες που πρέπει να διευθετηθούν καθημερινά, η ακρίβεια των εργαζομένων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη. Η μη ακριβής επιλογή ενός προϊόντος από την αποθήκη μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποστολές προϊόντων κάτι που σίγουρα θα επηρεάσει τη συνολική ικανοποίηση του πελάτη. Χάρη στην ταχύτητα και τη χωρητικότητα μνήμης των φορητών συσκευών των συστημάτων voice picking, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο περίπλοκοι αλγόριθμοι, προσφέροντας πλήρη ακρίβεια στην αναγνώριση φωνής σχεδόν σε κάθε περιβάλλον εργασίας.

Τα συστήματα αυτά έχουν εξελιχθεί από τη χρήση μεγάλων σε όγκο υπολογιστών, που ήταν δύσκολο να ρυθμιστούν και να συντηρηθούν σε απλά, μικρά, φορητά υπολογιστικά συστήματα.Το voice picking επιτρέπει στους εργαζόμενους να επικεντρωθούν στη διαδικασία της συλλογής του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται να τσεκάρουν χαρτιά και έντυπες παραγγελίες. Ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί ακουστικό και μικρόφωνο για να λάβει οδηγίες από το σύστημα για την παραγγελία και έπειτα, συνήθως, θα απαντήσει στο σύστημα, αναφέροντας τον κωδικό του προϊόντος που συνέλεξε για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της παραγγελίας. Το voice picking μπορεί να έχει τεράστια πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις της αποθήκης.

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ελέγχει τις παραγγελίες παράλληλα, επομένως επικεντρώνεται στη συλλογή του προϊόντος και την τοποθεσία του. Επιπλέον, η διαδικασία δεν απαιτεί από το χρήστη να κρατάει κάποια συσκευή παραγγελιοληψίας για να σκανάρει τα barcodes των προϊόντων και θα μπορεί στον ίδιο χρόνο να διευθετήσει περισσότερες παραγγελίες.

Επίσης, η ακρίβεια των διαδικασιών πολύ πιθανόν να αυξηθεί, αφού ο χρήστης επιβεβαιώνει τη συλλογή του προϊόντος πριν αυτή ολοκληρωθεί, επομένως, γνωρίζει από πριν αν έχει επιλέξει λάθος προϊόν. Μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας ο εργαζόμενος δεν έχει τρόπο να επιβεβαιώσει την ορθότητα της συλλογής, κάτι που μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο όταν η παράδοση έχει ήδη γίνει στον πελάτη. Σύμφωνα με έρευνες, η μετάβαση σε ένα σύστημα voice picking μπορεί να μειώσει τα λάθη μέχρι και 80 ή 90%.

Επιλέγοντας προμηθευτή
Το voice picking είναι μία από τις πιο επεκτάσιμες λύσεις στην αγορά της παραγγελιοληψίας και μπορεί να ρυθμιστεί για όλες σχεδόν τις εφαρμογές και τις διαδικασίες σε ένα κέντρο διανομής. Κάθε επιχείρηση βέβαια έχει διαφορετικές ανάγκες και για τον λόγο αυτό οι ανάγκες αυτές πρέπει να αναλυθούν πριν την τελική επιλογή του προμηθευτή

Ο προμηθευτής πρέπει να αντιλαμβάνεται τις λειτουργίες του κέντρου διανομής. Οι πιθανοί προμηθευτές πρέπει να είναι γνώστες των λειτουργιών της αποθήκης και του κέντρου διανομής και όχι μόνο των συσκευών και του λογισμικού που χρησιμοποιούν. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τις καθημερινές εργασίες των συνεργατών τους και κατανοούν την αποδοτικότητα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο πελάτης τους. Ο πελάτης θα πρέπει να κρίνει την εμπειρία του προμηθευτή, βασιζόμενος στην κατανόηση των λειτουργιών της αποθήκης. Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε μια ευρεία γκάμα λειτουργιών της αποθήκης και του κέντρου διανομής.

Οι προμηθευτές δεν πρέπει να αναγκάσουν τον πελάτη να αλλάξει τις διαδικασίες του. Το λογισμικό voice picking που θα επιλέξει ο πελάτης πρέπει να ταιριάζει στις λειτουργίες του και ο προμηθευτής δεν πρέπει να προσπαθήσει να «ταιριάξει» την επιχείρηση στη λύση που προσφέρει. Κανένας προμηθευτής δεν πρέπει να απαιτεί από τον πελάτη την αλλαγή στις τωρινές διαδικασίες αποστολής και λήψης. Δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίας, εκτός και αν βελτιώνουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Δουλειά του προμηθευτή είναι να βρει λύσεις σε πιθανά κενά.

Κατονόηση της μοναδικότητας της λειτουργίας ενός κέντρου διανομής. Εφόσον όλες οι λειτουργίες συλλογής, συσκευασίας και παραλαβής δεν είναι ίδιες, ο πιθανός προμηθευτής θα πρέπει να μπορέσει να διεκπεραιώσει τις λειτουργίες της αποθήκης ή του κέντρου διανομής. Για παράδειγμα, οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις υποδεικνύουν τη μοναδικότητα των λειτουργιών του πελάτη: τα προϊόντα βρίσκονται σε ράφια, σε κιβώτια ή σε παλέτες; Παρέχονται cross-docking υπηρεσίες και θα λειτουργεί ο εξοπλισμός του voice picking γι’ αυτές τις υπηρεσίες; Ο πελάτης θα πρέπει να κατανοήσει τη μοναδικότητα της αποθήκης του και ο προμηθευτής θα πρέπει να εξετάσει αυτούς τους παράγοντες όταν σχεδιάζει μία λύση.

Δεν αλλάζονται οι mobile συσκευές που λειτουργούν. Στις περισσότερες αποθήκες χρησιμοποιείται κάποιος τύπος συσκευής ανάγνωσης barcode ή κάποια φορητή συσκευή. Αν αυτές οι συσκευές λειτουργούν σωστά και δεν υπάρχουν προβλήματα με την υποστήριξη και τη συντήρησή τους, τότε δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν, απλά και μόνο επειδή υιοθετείται νέο σύστημα voice picking. Ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τον προμηθευτή για το αν μπορεί να διατηρήσει τις υπάρχουσες συσκευές, αφού η χρήση της τωρινής τεχνολογίας θα διατηρήσει τα κόστη σε χαμηλά επίπεδα.

Ενοποίηση με τα υπάρχοντα συστήματα. Το νέο σύστημα voice picking θα πρέπει να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα συστήματα μιας αποθήκης. Ο πιθανός προμηθευτής πρέπει να ερωτηθεί αν η λύση θα ενσωματωθεί με το υπάρχον σύστημα ελέγχου της αποθήκης, το σύστημα διαχείρισης WMS, τη λύση ERP, κλπ. Σημαντικό, επίσης, είναι να γνωρίζουμε τι θα συμβεί με το σύστημα voice picking αν ένα από τα προϋπάρχοντα συστήματα αλλάξει.

Συμβουλές. Μερικές φορές, οι εταιρείες ζητούν περισσότερες συστάσεις από τους εργαζόμενους, παρά από τους προμηθευτές τους. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν πρέπει να φοβούνται να ζητήσουν από τους πιθανούς προμηθευτές τους συστάσεις από άλλες εταιρείες, στις οποίες έχουν εφαρμόσει τα προγράμματά τους. Πρέπει η εταιρεία να είναι σίγουρη ότι οι προμηθευτές έχουν την εμπειρία που χρειάζεται για την επιτυχή εφαρμογή μίας λύσης voice picking στο χρόνο που συμφωνήθηκε και με τον σωστό προϋπολογισμό.

Ελεγχος της οικονομικής σταθερότητας του προμηθευτή. Ο οποιοσδήποτε πιθανός προμηθευτής οφείλει να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του συστήματος, τώρα αλλά και στο μέλλον. Θα πρέπει να ελεγχθεί η κερδοφορία του, οι τωρινοί και υποψήφιοι πελάτες του, τα μελλοντικά σχέδιά του και η εξυπηρέτηση των πελατών του. Ακόμη και αν ο προμηθευτής καταφέρει με επιτυχία να ολοκληρώσει το σύστημα voice picking στην ώρα του και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που έχει ορισθεί, θα υπάρξουν επιπτώσεις, αν στο μέλλον, ο οργανισμός του χρεοκοπήσει ή αποσυρθεί από την αγορά voice picking.

Σημαντική η υψηλή ποιότητα στην τεχνολογία αναγνώρισης φωνής. Θα πρέπει να επιλεχθεί ένας προμηθευτής που προσφέρει υψηλής ποιότητας λύσεις. Βεβαιωθείτε ότι η τεχνολογία που εφαρμόζει μπορεί να φιλτράρει τον εξωτερικό θόρυβο. Είναι σημαντικό ότι ο μηχανισμός/η τεχνολογία φωνής μπορεί να αναγνωρίσει και να διακρίνει τη φωνή το χρήστη/ομιλητή «αγνοώντας» οποιοδήποτε άλλο θόρυβο/ήχο.

Δεν πρέπει η γλώσσα να αποτελέσει εμπόδιο. Η κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέξει λύσεις που γίνονται σε συγκεκριμένη γλώσσα και να λάβει παράλληλα τα βασικά λεξιλόγια άλλων γλωσσών. Αν οι εργαζόμενοι μιας εταιρεία ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες και μιλούν διάφορες γλώσσες, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η λύση που θα εφαρμοσθεί θα κατανοεί την γλώσσα του καθενός. Οι εργαζόμενοι μιας αποθήκης σίγουρα θα παραπονεθούν αν η εφαρμογή που χρησιμοποιούν δεν αναγνωρίζει τη γλώσσα και τη φωνή τους και ως αποτέλεσμα θα μειωθεί η παραγωγικότητά τους.


Το αναμενόμενο Return on Investment (ROI)
Το αναμενόμενο ROI από την εφαρμογή συστημάτων voice picking ποικίλλει σε κάθε εταιρεία και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
• Το τωρινό επίπεδο ακριβείας στη συλλογή προϊόντων στην αποθήκη και η δυνατότητα βελτίωσης.
• Η τωρινή μέθοδος συλλογής – βασίζεται σε χαρτί η σε τερματικό φωνητικών δεδομένων;
• Οι παραγγελίες ελέγχονται πριν αποσταλούν;
• Πόσες βάρδιες συλλογής λειτουργούν;
• Ποιες είναι οι υπάρχουσες υποδομές;
• Το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management software) – αν υπάρχει – υποστηρίζει φωνητική τεχνολογία;

Ενας από τους σημαντικότερους αυτούς παράγοντες είναι ο αριθμός των βαρδιών σε λειτουργία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία βάρδιες την ημέρα, τότε ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού από τους εργαζόμενους στις διαφορετικές βάρδιες. Συνήθως, κάθε εργαζόμενος θα είχε το δικό του σετ ακουστικού και μικρόφωνου, αλλά θα πρέπει να μοιράζεται τον φορητό υπολογιστή/τερματικό, καθώς το φωνητικό του προφίλ «φορτώνεται» σε αυτό όταν κάνει log in.

Για μία εταιρεία με περισσότερες βάρδιες, η μετάβαση από τη βασισμένη σε χαρτί συλλογή παραγγελιών στο voice picking, το κόστος εγκατάστασης της τεχνολογίας φωνής είναι τέτοιο, ώστε η απόσβεση συχνά μπορεί να γίνει μέσα σε έξι μήνες. Ωστόσο, για μία εταιρεία με μία μόνο βάρδια την ημέρα, ο χρόνος απόσβεσης θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο.

Τα οφέλη των συστημάτων τεχνολογίας φωνής
Εφόσον η εργασία βασίζεται σε φορητή συσκευή και σε ένα σετ μικροφώνου και ακουστικού και όχι σε «όγκο» χαρτιού, τα κέντρα διανομής εξαλείφουν τον όγκο του χαρτιού που πρέπει να καταστραφεί ή να ανακυκλωθεί. Επίσης, λόγω της ακρίβειας και της αποδοτικότητας των συστημάτων voice picking, οι πελάτες είναι πιο ικανοποιημένοι και ο χρόνος που χρειάζεται για τη διόρθωση λανθασμένων αποστολών μειώνεται σημαντικά.

Παράλληλα, όταν ένα σύστημα αυτοματισμού αποθήκης ενοποιείται με ένα σύστημα voice picking, αμέσως αυξάνεται η ακρίβεια στη διευθέτηση των παραγγελιών από 30 εώς 40%. Αυτό σημαίνει λιγότερες υπερωρίες και μικρότερη ανάγκη για προμήθειες. Μέσω της συλλογής προϊόντων που βασίζεται στο χαρτί, ο εργαζόμενος πρέπει συνεχώς να ελέγχει την έντυπη παραγγελία του και αμέσως μετά τα προϊόντα για να επιλέξει το σωστό. Η συνεχής επανάληψη αυτού του μη-αποδοτικού μοντέλου εργασίας καθημερινά επιβραδύνει την απόδοση των εργαζομένων και του συστήματος.

Με το σύστημα voice picking ο εργαζόμενος επικεντρώνεται στο προϊόν που θέλει να συλλέξει και όχι στα έντυπα της παραγγελίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι που μεταβαίνουν από τη χρήση των παραδοσιακών έντυπων παραγγελιών στη χρήση φωνητικών συστημάτων, σχεδόν πάντα προτιμούν το νέο σύστημα στην συντριπτική τους πλειοψηφία.

Αλλα οφέλη που μπορεί να έχει μία επιχείρηση από την υιοθέτηση φωνητικού συστήματος voice picking είναι τα εξής:
• Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Αυξημένη ακρίβεια στην εκτέλεση των παραγγελιών.
• Αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων.
• Ενημέρωση και απογραφή των αποθεμάτων στο κέντρο διανομής σε πραγματικό χρόνο.
• Μείωση του συνολικού κόστους γραφικής ύλης για εκτύπωση – και πολλές φορές επανεκτύπωση – παραγγελιών.
• Μείωση του χρόνου ελέγχου και επιβεβαίωσης των παραγγελιών.

Αυτά φυσικά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που θα είχε ένας οργανισμός που υιοθετεί κάποια εφαρμογή φωνητικής τεχνολογίας. Πιθανόν, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της καινοτομίας αυτής είναι ο ιδανικός συνδυασμός ανθρώπινης και τεχνολογικής παρέμβασης. Ενα σύστημα voice picking φυσικά και βοηθάει στην ελαχιστοποίηση – ακόμη και την εξάλειψη – των ανθρώπινων λαθών, ωστόσο η τεχνολογία εξακολουθεί να απαιτεί ανθρώπινη εμπλοκή και αλληλεπίδραση για να επιβλέπεται η αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Είναι τα συστήματα voice picking κατάλληλα;
Για να προσδιορίσουμε αν ένα σύστημα voice picking είναι κατάλληλο για την επιχείρησή μας, θα πρέπει να εξετάσουμε την αποθήκη ή τις διαδικασίες εκτέλεσης παραγγελιών. Πόσος χρόνος χρειάζεται για την εκπαίδευση νέων εργαζομένων, πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να μάθει το τωρινό σύστημα και αν είναι, τότε πολύ πιθανό τα συστήματα voice picking να είναι ιδανικά για την επιχείρηση δεδομένης της ευκολίας στη χρήση τους.

• Πόσο ενημερωμένη είναι η αποθήκη σας σχετικά με τα αποθέματα προϊόντων; Η ενημέρωση της αποθήκης σε πραγματικό χρόνο καταδεικνύει τη χρησιμότητα των συστημάτων voice picking, ιδιαίτερα σε μεγάλες αποθήκες όπου τα προϊόντα είναι διασκορπισμένα ή σε οργανισμούς που δυσκολεύονται να διατηρήσουν τα αρχεία της αποθήκης τους ενημερωμένα.
• Η επιχείρησή σας θα επωφελούνταν από μία μείωση στις δαπάνες χαρτιού και γραφικής ύλης; Η χρήση τους μειώνεται σημαντικά με την υιοθέτηση συστημάτων voice picking.
• Χρειάζεστε ένα γρηγορότερο τρόπο να διεκπεραιώνετε τις παραγγελίες; Τα συστήματα voice picking μπορούν να παρέχουν αυτήν την δυνατότητα.Αν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ερωτήματα είναι «ναι», τότε τα συστήματα voice picking είναι το ιδανικό εργαλείο για την αποθήκη και το κέντρο διανομής της επιχείρησής σας.


Ο Γιώργος Αντύπας, Logistics Manager Greece, Foods and HPC της Eλαϊς-Unilever, αποτυπώνει στο netweek τις εμπειρίες τους από τo έργο voice picking που υλοποιήθηκε στην εταιρεία του.

Netweek: Πρόσφατα, η Eλαϊς-Unilever υλοποίησε μια λύση παραγγελιών με χρήση τεχνολογίας φωνής, στο καινούργιο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο Σχηματάρι. Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτής της λύσης και τι οφέλη περιμένετε από αυτήν;
Γιώργος Αντύπας:
Για την υλοποίηση του νέου μας Κέντρου Διανομής χρησιμοποιήσαμε τις υψηλότερες προδιαγραφές. Οσον αφορά το WMS χρησιμοποιήσαμε τα SAP WMS με την εφαρμογή TRM, με χρήση του Extended Warehouse Management και χρήση της τεχνολογίας voice στη διαδικασία του picking. Στην πορεία υλοποίησης του έργου αξιολογήσαμε εκτενώς όλες τις εναλλακτικές λύσεις και στο προκείμενο προκρίθηκε η χρήση voice, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε την πιο προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία, με σκοπό να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα και την ποσότητα (παραγωγικότητα) της διαδικασίας picking.

Ειδικά στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στο Σχηματάρι, η διαδικασία picking είναι πολύ έντονη και διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλη πολυπλοκότητα, πλήθος παραγγελιών, κωδικών και σημείων εξυπηρέτησης. Συνεπώς, είναι σημαντική η διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας αυτής. Η τεχνολογία voice της Zetes που υλοποιήσαμε, προσφέρει εύκολη προσαρμογή του συστήματος τύπου “user independent” ή “untrained”.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να προσαρμόσει το σύστημα στη δική του φωνή, αλλά το σύστημα αναγνωρίζει εξίσου τη φωνή του κάθε εργαζόμενου κάθε φορά χωρίς εξατομικευμένη προσαρμογή. Από το σύστημα voice περιμένουμε βελτιωμένη απόδοση, τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του picking, σε σχέση με τις εναλλακτικές ή πιο παραδοσιακές τεχνολογίες Handheld RF Picking ή Paper based Picking.

Τέλος, η τεχνολογία voice, ως “paper-less” τεχνολογία, μας βοηθάει να εξοικονομούμε χαρτί στην καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Διανομής, συμβάλλοντας έτσι ταυτόχρονα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Logistics της Unilever στην Ελλάδα.

Netweek: Είχατε δυσκολίες κατά την υλοποίηση του έργου voice picking και αν ναι, πώς τις αντιμετωπίσατε;
Γιώργος Αντύπας: Δυσκολίες εντοπίστηκαν τεχνικά κυρίως στη διασύνδεσή του με το SAP και ειδικά με το ΤΡΜ module. H διασύνδεση τελικά υλοποιήθηκε με custom RFCs και με τρόπο standard SAP integration, γεγονός το οποίο στην πράξη μας δίνει αψεγάδιαστη και αδιάλειπτη επικοινωνία με το SAP WMS.

Οσον αφορά τους διαλόγους, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν χωρίς συμβιβασμούς, όπως ακριβώς απαιτεί η διαδικασία του picking. Γενικά το σύστημα voice παρέχει μεγάλη ευελιξία στους διαλόγους που θα χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι λειτουργίες που εξυπηρετεί. O χρόνος υλοποίησης της εφαρμογής voice ήταν περίπου ένας μήνας. 

Netweek: Οσον αφορά στην ακρίβεια αναγνώρισης φωνής, πώς διασφαλίζεται αυτή από το σύστημα που χρησιμοποιείτε;
Γιώργος Αντύπας:
Η τεχνολογία αναγνώρισης φωνής που χρησιμοποιούμε (voice engine MCL) είναι από τις πλέον προηγμένες και διασφαλίζει την ακρίβεια στην αναγνώριση, όπως φαίνεται πρακτικά. Αυτό το βλέπουμε από την άμεση αναγνώριση των φωνητικών εντολών, χωρίς να χρειάζονται επαναλήψεις από τους χρήστες.

Netweek: Πόσο απλή είναι η χρήση του συστήματος και τι αποδοχή έχει βρει από τους εργαζόμενους;
Γιώργος Αντύπας:
H τεχνολογία φωνής “user independent”, την οποία έχουμε επιλέξει, επιτρέπει στους εργαζόμενους να ξεκινούν την εργασία τους χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόσει ο καθένας το σύστημα στη δική του φωνή – όλες οι φωνές αναγνωρίζονται με ακρίβεια από το σύστημα. Αυτό προσφέρει εύκολη προσαρμογή και στους νέους εργαζομένους.

Επίσης, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς διαλόγους, ώστε να καθοδηγεί είτε με περισσότερες οδηγίες (για νέους εργαζόμενους), είτε με λιγότερες (εάν ο εργαζόμενος είναι έμπειρος). H αποδοχή του συστήματος ήταν πολύ καλή, σχεδόν ευθύς εξαρχής. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι χρειάστηκε μια περίοδος μερικών εβδομάδων για να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι την απαραίτητη εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Netweek: Σκοπεύετε στο μέλλον να επεκτείνετε τη χρήση του συστήματος voice picking και σε άλλα κέντρα αποθήκευσης;
Γιώργος Αντύπας: 
Ναι, στο μέλλον σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε αντίστοιχο σύστημα και στο Κέντρο Αποθήκευσης Ρέντη, το οποίο είναι το πανελλαδικό Κέντρο Διανομής Απορρυπαντικών/Καλλυντικών της εταιρείας μας.