Προκηρύχθηκε από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων η σύμβαση του έργου «Προμήθεια συστημάτων ρομποτικής εικονοληψίας, για τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων», προϋπολογισμού 806.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια 11 συστημάτων ρομποτικής εικονοληψίας (κάμερα, σταθμός βάσης, προσαρμογέας καλωδίου, καλώδιο 120Μ, φακός κάμερας, ρομποτική κεφαλή, χειριστήριο ελέγχου) για τις ανάγκες τηλεοπτικής κάλυψης στις αίθουσες Ολομέλεια και Γερουσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στην εγκατάσταση τους στις δύο αίθουσες.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι έως και τις 24 Ιουνίου 2020, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.