Σε ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης της αναμένεται να προχωρήσει το ερχόμενο διάστημα η Βουλή των Ελλήνων. Το σχετικό τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται στις 19 Νοεμβρίου. Το έργο έχει στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Για την εκπλήρωση των στόχων του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η ανάδειξη και διαφύλαξη τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής τους διαχρονικά, η τεκμηρίωση, αλλά και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας με έγκυρη ενημέρωση και παράθεση στοιχείων και πηγών. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 1,95 εκατ. ευρώ.

Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί περιλαμβάνει χειρόγραφους κώδικες, αρχεία της Βουλής (όπως έντυπα φύλλα εισηγητικών εκθέσεων και συνταγματικών αναθεωρήσεων), χειρόγραφα πρακτικά συνεδριάσεων καθώς επίσης και χάρτες. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 528.312 ψηφιακές λήψεις. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει και επεξεργασία υλικού το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί ήδη και περιλαμβάνει 552.598 ψηφιακές λήψεις. Στο υλικό αυτό συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, Πρακτικά Αναθεώρησης Συντάγματος, Πρακτικά Συζητήσεων της Γερουσίας, Πρακτικά Συζητήσεων της Βουλής, Ισολογισμοί – Απολογισμοί- Προϋπολογισμοί του Κράτους, στατιστική βουλευτικών εκλογών, Ευρετήρια Συζητήσεων του Κοινοβουλίου, Συντάγματα κ.α. 

650.000 τόμοι βιβλίων Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων περιλαμβάνει στις συλλογές της περίπου 650.000 τόμους βιβλίων όλων των επιστημών, εφημερίδες και περιοδικά. Ο δημόσιος κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο με περισσότερες από 373.000 βιβλιογραφικές εγγραφές, 370.000 εγγραφές καθιερωμένου τύπου και 620.000 αντίτυπα και τεύχη. Η αναζήτηση και τεκμηρίωση γίνεται μέσω της πλατφόρμας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).