Η InTTrust βραβεύτηκε απο την ΙΒΜ για την εξαιρετική απόδοση στις τεχνολογίες των ΙΒΜ Power Systems.

H InTTrust απο την ίδρυσή της έχει επιλέξει την ΙΒΜ ως έναν εκ των βασικών τεχνολογικών συνεργατών της, επενδύοντας σε εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και η στρατηγική της είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής, με κύριο στόχο την αναγνώρισή της μέσω της επιβράβευσης από τους πελάτες της. Η InTTrust συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής της ΙΒΜ αλλά και άλλων τεχνολογικών συνεργατών της, με σκοπό να είναι σε θέση να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις στους πελάτες της, οι οποίες θα προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στις επενδύσεις τους.