Για τη δημιουργία της πρωτοποριακής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, γνωστής ως DLS Portal, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Κυβέρνησης απέσπασε το Βραβείο Καινοτομίας 2018 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Η πλατφόρμα DLS Portal επιτρέπει την υποβολή και online διεκπεραίωση e-αιτήσεων σε όλους τους πολίτες και πρόσβασης μέσω του διαδικτύου στις πληροφορίες του Τμήματος. Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να πλοηγηθούν στο χώρο και στα ακίνητα, να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα, να εξαγάγουν δεδομένα και καταλόγους, να αγοράσουν χάρτες, να εγγραφούν σε υπηρεσίες και άλλα.