Οι νέες ανάγκες για απρόσκοπτη και απομακρυσμένη πρόσβαση στις επιχειρησιακές εφαρμογές, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αυξημένες επενδύσεις που αφορούν την υψηλή αποδοτικότητα των συστημάτων χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης παρουσίασης για τη συνεργασία της Pylones Hellas ως certified reseller της BlueCoat Systems, ο Davide Carlesi, Territory Manager Italy, Greece, Cyprus & Malta της διεθνούς εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφάλειας επικοινωνιών μέσω του Web, μίλησε στο netweek για τις νέες προκλήσεις στα επίπεδα της ασφάλειας μέσω του Web και της βελτίωσης της απόδοσης των εφαρμογών που λειτουργούν πάνω ένα δίκτυο είτε σε τοπικό είτε σε απομακρυσμένο επίπεδο.

Net Week: Ποιες είναι σήμερα οι επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ρυθμιστικές τάσεις που φέρνουν την Πληροφορική στο επίκεντρο;

Davide Carlesi: Τα έργα με τα οποία επιδίδονται σήμερα οι CIOs στους οργανισμούς τους στρέφονται γύρω από τη συγκέντρωση σε λιγότερα ή σε ένα data center του αποθηκευτικού χώρου, των servers και των εφαρμογών. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη συγκέντρωση έχουν σχέση με τη μείωση του κόστους, την απλοποίηση της διαχείρισης και τη διασφάλιση ότι κάποιες αναγκαίες, βασικές διαδικασίες – όπως το back up των κρίσιμων δεδομένων – γίνονται και ακολουθούν τους κανονισμούς και τις οδηγίες που έχουν οριστεί από τους εκάστοτε εποπτικούς οργανισμούς.

Παράλληλα, οι υπάλληλοι των εταιρειών ολοένα και αυξάνουν τις ώρες εργασίας τους εκτός γραφείου. Αποτέλεσμα είναι να έχουν αυξημένες ανάγκες ποιοτικής, απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματα της εταιρείας τους. Αυτή η εξέλιξη πιέζει τo IT των εταιρειών να δώσει έμφαση στην απόδοση των WANs και στην ασφάλεια των laptops όταν βρίσκονται έξω από τα κεντρικά της εταιρείας.

Net Week: Τι αλλάζει στην ασφάλεια, τις υποδομές, τις on-demand εφαρμογές και την ολοκλήρωση των εφαρμογών λόγω της τάσης του “mobile worker”;

Davide Carlesi: Ο σύγχρονος, επιτυχημένος CIO πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι που βρίσκονται εκτός εταιρείας απολαμβάνουν ακριβώς την ίδια ποιότητα πρόσβασης και τις ίδιες δικτυακές επιδόσεις όπως αυτοί των κεντρικών γραφείων. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες WAN optimization.

Παράλληλα θα πρέπει να ορισθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές ασφάλειας ώστε οι χρήστες εκτός της εταιρείας να είναι το ίδιο ασφαλείς όπως οι χρήστες εντός. Το ΙΤ προσωπικό μίας εταιρείας θα πρέπει να υποστηρίζει ένα μεγάλο, αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών καναλιών φορητής επικοινωνίας από τον έξω κόσμο και παράλληλα να διατηρεί το εσωτερικό δίκτυο ανέπαφο από προβλήματα ασφάλειας που μπορεί να φέρνουν οι χρήστες πάνω στις φορητές τους συσκευές.

Net Week: Μήπως πλέον η υπερβολική ασφάλεια εμποδίζει την απόδοση των συστημάτων;

Davide Carlesi: Μέχρι πρότινος, η ισχυρή και συνεχής ασφάλεια είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη μετάδοση / διάθεση των πληροφοριών, και την ελαφρά καθυστέρηση των επιχειρησιακών εφαρμογών. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο οι πελάτες έπρεπε να το αποδεχτούν. Σήμερα όμως τα συστήματα είναι πολύ πιο ευφυή και μέσω πολιτικών ασφάλειας που καθορίζονται μπορεί να επιτευχθεί η διάδοση πληροφοριών χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, οι τεχνολογίες WAN οptimization επιταχύνουν τη διάδοση των πληροφοριών και υπάρχουν προϊόντα τα οποία προσφέρουν ταυτόχρονα ασφάλεια και βελτιστοποίηση στην web κίνησης, σταματώντας την “κακή” κίνηση, την κίνηση δηλαδή μου δεν είναι ασφαλής ή δεν αποδίδει τίποτε σε μία επιχείρηση και επιταχύνοντας την “καλή” κίνηση, την κίνηση δηλαδή που έχει επιχειρηματική αξία για την επιχείρηση.


Net Week: Πώς αλλάζει το WAN optimization τις διαδικασίες της επιχείρησης; Πόσο επηρεάζεται η καθημερινότητα των εργαζομένων;

Davide Carlesi: Το WAN optimization προσφέρει ταχύτερη μετάδοση των δεδομένων στους απομακρυσμένους χρήστες και ταυτόχρονα μειώνει τη χρήση του bandwidth στο WAN. Τα οφέλη στην απόδοση είναι τεράστια και η οικονομία που επιτυγχάνεται φτάνει αρκετές φορές στο 90%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να είναι πολύ πιο αποδοτικοί για την εταιρεία αφού μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται πολύ πιο γρήγορα, και πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικές εφαρμογές της εταιρείας που προηγουμένως ήταν αδύνατον. Επιπλέον, η οικονομία σε bandwidth επιτρέπει στην εταιρεία να σκεφτεί την χρησιμοποίηση και νέων τεχνολογιών όπως unified communications και streaming.

Net Week: Πώς συνεισφέρει η Blue Coat σε αυτό το πλαίσιο;

Davide Carlesi: Η Blue Coat έχει ήδη μία επιτυχημένη 12ετή πορεία, προμηθεύοντας την παγκόσμια αγορά με συσκευές επιτάχυνσης της διάδοσης δεδομένων μέσω internet. Από το 1996, τότε που η εταιρεία ονομάζονταν CacheFlow, μέχρι σήμερα, έχουν πουληθεί πάνω από 40.000 συσκευές παγκοσμίως σε επιχειρήσεις, στο δημόσιο, σε service provides, σε μεγάλους οργανισμούς που επιταχύνουν την κίνηση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό δίκτυο, την κίνηση του email, του web και του streaming. Παρέχουμε τεχνολογίες ασφάλειας τα τελευταία 10 χρόνια όπως web filtering, web anti-virus, IM control, spyware blocking και προστασία από phishing.
Πρόσφατα εξαγοράσαμε την Packeteer, εταιρεία στις τεχνολογίες bandwidth management, και προσθέσαμε όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών στις λύσεις μας. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που κατά την Gartner μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα πρωτοπόρος στο χώρο του secure web gateway αλλά και στον χώρο του WAN optimization.

Net Week: Που βλέπετε το μέλλον της αγοράς WAN optimization;

Davide Carlesi: Οι τεχνολογίες WAN optimization μέχρι σήμερα προσέφεραν κυρίως λύσεις για backup replication μεταξύ data centers ή επιτάχυναν την επικοινωνία μεταξύ των τοπικών γραφείων μία εταιρείας με τα κεντρικά. Μερικά προϊόντα καλύπτουν μόνο ένα υποσύνολο της συνολικής κίνησης που διακινείται μέσα στο WAN, παραδείγματος χάριν αρκετοί κατασκευαστές ακόμα δεν έχουν καταλάβει πως να βελτιστοποιήσουν την εξωτερική HTTPS κίνηση. Οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες που θα εμπλουτίζουν τις συσκευές τους και θα καλύπτουν την υποστήριξη και περισσότερων πρωτοκόλλων.

Επιπλέον, ήδη έχει αναπτυχθεί από ορισμένους κατασκευαστές και wan optimization λογισμικό για τους φορητούς σταθμούς εργασίας το οποίο θα δώσει πολλές νέες δυνατότητες σε μεγάλο αριθμό πελατών. Η τελευταία καινοτομία στην αγορά ήταν η προφανής σύνδεση του WAN optimization με την ασφάλεια. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όσες κατασκευάστριες εταιρείες επικεντρώθηκαν μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να επικεντρώνονται σε ένα υποσύνολο του συνολικού προβλήματος του WAN optimization σιγά-σιγά θα σβήσουν και θα τις προσπεράσουν οι ανταγωνιστές με περισσότερο πλούσια σε χαρακτηριστικά προϊόντα.

Αυτή η τάση είναι ήδη εμφανής καθώς η αγορά συρρικνώνεται γύρω από τους λίγους και επιτυχημένους κατασκευαστές με τρεις vendors να καταλαμβάνουν το 70% της αγοράς και οι υπόλοιποι 11 κατασκευαστές να μην έχουν κατά μέσω όρο περισσότερο από 3% ο καθένας.