Για πάνω από 40 χρόνια τα WANs συνδέουν υπολογιστικά συστήματα,συσκευές και χρήστες, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται αρχεία, να επικοινωνούν και να τρέχουν εφαρμογές.

Καθώς οι τεχνολογίες hardware και software βελτιώνονται, οι ταχύτητες με την οποία τα συστήματα επικοινωνούν και λειτουργούν. Ακόμη και έτσι τα WAN’s δεν λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτό τομέα έρχεται το WAN Optimization έρχεται να δώσει λύσεις, ελαχιστοποιώντας τις περιττές μεταδόσεις δεδομένων, τοποθέτηση δεδομένων σε τοπικά caches, συμπιέζουν και βάζουν προτεραιότητα  τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Οι λύσεις εφαρμόζονται στο δίκτυο κυρίως με τη μορφή του appliance, ενώ υπάρχουν και software λύσεις. Σε κάθε περίπτωση οι λύσεις έχουν σαν στόχο την κατηγοριοποίηση της κυκλοφορίας δεδομένων και να επιταχύνουν τις λειτουργίες. Τι σημαίνει όμως για την επιχείρηση;

Οι λύσεις WAN optimization μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της δικτυακής απόδοσης, χωρίς την ανάγκη αγοράς επιπρόσθετου εξοπλισμού. Σύμφωνα με εταιρείες ερευνών, οι εταιρείες μπορούν να σώσουν κυριολεκτικά χιλιάδες δολάρια ανά 100 χρήστες σε κόστος που hardware, software και bandwidth.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας του IT, να αυξήσουν την παραγωγικότητα των χρηστών και να αυξήσουν τον αριθμό των χρηστών, που υποστηρίζονται από κάθε εργαζόμενο στο τμήμα IT.

Οι λύσεις WAN optimization μπορούν να επιταχύνουν τις μεταφορές δεδομένων, να βελτιώσουν τις δυνατότητες disaster recovery, να μειώσουν τους χρόνους αντίδρασης για διαδραστικές εφαρμογές όπως είναι για παράδειγμα, οι βάσεις δεδομένων, να μειώσουν το κόστος του bandwidth και να δώσουν τη δυνατότητα κεντρικοποίησης της αποθήκευσης των δεδομένων και του consolidation των servers. Κάποιες εταιρείες ερευνών δείχνουν ότι οι λύσεις WAN optimization μπορούν να μειώσουν τη χρήση των links από 40% ως και 80% μέσω caching και συμπίεσης.

Τα οφέλη για τους χρήστες
Οι βελτιώσεις που προκύπτουν από τις λύσεις WAN optimization είναι ορατές σε πολύ περισσότερους χρήστες μέσα στην επιχείρηση πέρα από τους IT managers. Τα αποτελέσματα επισημαίνονται και εκτιμώνται από τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι μπορεί να μην κατανοούν την τεχνολογία πίσω από τις βελτιώσεις που βλέπουν. Οι τελικοί χρήστες έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Ταχύτερη πρόσβαση σε αρχεία: Εξαιτίας του caching, κάποιος που χρησιμοποιεί επανειλημμένως τα ίδια αρχεία, θα έχει σαφώς πιο γρήγορη πρόσβαση σε αυτά, καθώς μόνο νέα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται και να ανακτώνται, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε όλο το έγγραφο.

Μεγαλύτερη ταχύτητα ανάμεσα στα γραφεία που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες: Οι λύσεις WAN μεγιστοποιούν την ταχύτητα του δικτύου, ανάμεσα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες επιταχύνοντας τις μεταφορές αρχείων και την επικοινωνία που στηρίζεται στο δίκτυο.

Βελτιωμένη απόδοση σε εφαρμογές που δεν επηρεάζονται: Υπάρχουν εφαρμογές, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τις λύσεις optimization, οι οποίες δείχνουν πλέον να λειτουργούν πιο ομαλά ή ταχύτερα καθώς το bandwidth που απαιτούταν για την καλή λειτουργία τους μέχρι πρότινος δεν ήταν διαθέσιμο. Για παράδειγμα πρωτόκολλα όπως είναι το VoIP αλλά και άλλα streaming θα λειτουργούν πιο αξιόπιστα.

Αξιόπιστη και ταχύτερη ανάκτηση δεδομένων: Οι εφαρμογές και οι servers που πέφτουν απαιτούν σε αρκετές περιπτώσεις αρκετό χρόνο για να ανακάμψουν. Η δυνατότητα βελτιστοποίησης που οδηγεί σε χαμηλότερους χρόνους απόκρισης με αποτέλεσμα οι χρήστες να μπορούν να αποκτούν πιο γρήγορα πρόσβαση σε κρίσιμες εφαρμογές αλλά και συστήματα.


Τι πρέπει να ξέρει η διεύθυνση Πληροφορικής
Οι λύσεις WAN optimization έχουν αρχίσει και γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς καθώς ολοένα και περισσότεροι υπεύθυνοι πληροφορικής αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αποτιμήσουν τα συστήματά τους και τις δυνατότητές τους για να αποφασίσουν αν το optimization είναι ο  κατάλληλος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν για τις επιχειρήσεις τους.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να θέσετε τους στόχους και τις ανάγκες του δικτύου για να αποφασίσετε τις αλλαγές στην κυκλοφορία των δεδομένων. Μετρήστε τις ανάγκες του bandwidth που έχει το δίκτυο και εκτιμήστε αν το optimization θα ελευθερώσει αρκετό bandwidth, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες. Αποφασίστε αν το δίκτυο χρειάζεται για τη χρήση τοπικών αρχείων, αν το file caching είναι απαραίτητο και θεμελιώστε ένα επίπεδο αποδεκτού πλεονασμού.

Επιπλέον σκέψη θα πρέπει να δοθεί για τις ανάγκες του κάθε μεμονωμένου γραφείου, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο business αλλά και να θεσπιστεί ένα πλάνο ανάπτυξης για το μέλλον.

Από τη στιγμή που οι ανάγκες του δικτύου έχουν αναγνωριστεί, δείτε ποιες λύσεις καλύπτουν τις ανάγκες του business έχοντας πάντα υπόψη τις προοπτικές κλιμάκωσης. Οι λύσεις optimization μπορούν να δώσουν απάντηση στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους και τύπου δραστηριοτήτων. Στο τέλος ολοκληρώστε τη λύση optimization που επιλέξατε. Παρά το γεγονός ότι οι λύσεις WAN optimization δεν είναι περίπλοκες, η ολοκλήρωσή τους δεν είναι αντίστοιχη με αυτή ενός τυπικού switch ή ενός router.

Πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκα appliances, τα οποία πρέπει να μπουν σωστά στην ήδη υπάρχουσα υποδομή για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρχει βοήθεια από τον κατασκευαστή για να είναι σωστή η ολοκλήρωση με τη δικτυακή υποδομή. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που οι εταιρείες που παρέχουν τις λύσεις μπορούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση.

Μερικές βέλτιστες πρακτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία της επιλογής και ολοκλήρωσης είναι οι ακόλουθες:
Εξετάστε ποιος είναι ο τύπος των αρχείων και των δεδομένων που αποτελούν την πλειοψηφία της κυκλοφορίας της επιχείρησης: Αρχεία τύπου User Datagram Protocol, όπως είναι το VoIP, το TFTP (Trivial File Transfer Protocol) και το IPTV κατά βάση δεν επωφελούνται από τις λύσεις WAN optimization, αλλά διαδικασίες που στηρίζονται στο Transmission Control Protocol και στο Common Internet File System, όπως το email και οι μεταφορές αρχείων, επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η πλειοψηφία των αρχείων.

Δοκιμάστε την υπάρχουσα χρήση του δικτύου αλλά και τις δυνατότητες: Δείτε το χρόνο που απαιτείται για ένα απομακρυσμένο γραφείο να κατεβάσει ένα αρχείο από το κεντρικό σύστημα, όπως επίσης και αν το παράθυρο backup ανάμεσα στα data centers είναι πολύ μεγάλο. Εξετάστε αν η αύξηση του bandwidth για την αύξηση της απόδοσης και της μείωσης των καθυστερήσεων είναι απαραίτητη.

Διασφαλίστε ότι οι κατασκευαστές έχουν υπόψη τους στόχους σας και τις ανάγκες σας: Αυτό θα τους βοηθήσει να παρέχουν σχετικές και αποτελεσματικές λύσεις αλλά και να προσφέρουν το κατάλληλο επίπεδο υποστήριξης.

Ολοκληρώστε τη λύση WAN optimization σταδιακά: Ακολουθήστε αυτή την προσέγγιση για να μειώσετε τους κινδύνους για το δίκτυο και να επιτρέψετε τις δοκιμές και τη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Μια σταδιακή προσέγγιση, θα βοηθήσει στην αναγνώριση των επιπλέον εφαρμογών που θα επωφεληθούν από τη βελτιστοποίηση.

Αναπτύξτε πολιτικές ασφαλείας: Αν δεν διαθέτετε ήδη, θα πρέπει να αναπτύξετε πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες καθορίζουν ξεκάθαρα τη χρήση των δεδομένων και τη διάθεση των ευαίσθητων δεδομένων. Οι λύσεις WAN optimization μπορούν να βοηθήσουν ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του δικτύου τους, να αυξήσει την απόδοση και να μειώσει τις δαπάνες.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τις προσπάθειες sustainability που έχουν σε εξέλιξη, ενοποιώντας τους servers και τα data centers μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τους λογαριασμούς ρεύματος.


WAN optimization και cloud
Ο θόρυβος γύρω από το cloud computing ακούγεται σε κάθε κομμάτι της βιομηχανίας του IT και της δικτύωσης. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι των δικτύων είναι ότι το cloud computing, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα εταιρικά δίκτυα, ειδικότερα στην απόδοση του WAN. 

Καθώς τα διάφορα κομμάτια της υποδομής (servers, storage, OS, εφαρμογές κ.α.) γίνονται virtual, το concept της διαχείρισης αυτών των assets φεύγει από την εγκατάσταση του hardware και του software στη βελτιστοποίηση της μετακίνησης των virtual workloads που βρίσκονται στο cloud. Οι απαραίτητοι πόροι μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν για συγκεκριμένους στόχους, on demand απλά ζητώντας τους από το cloud.

Χρειάζεστε επιπλέον ισχύ για να κλείσετε τα βιβλία σας; Κανένα πρόβλημα, απλά «τραβήξτε» τους επιπλέον πόρους από το cloud. Αυτοί οι πόροι, μπορούν να μετακινηθούν ανάμεσα σε data centers, κάνοντας το εταιρικό IT πιο ευέλικτο, δυναμικό και να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο καθώς τα workloads μπορούν να μετακινηθούν για να καλύψουν τις εταιρικές πολιτικές.

Το Cloud computing είναι πρόκληση για τη στρατηγική γύρω από το WAN, που έχει αναπτύξει μια επιχείρηση, καθώς τα εταιρικά WANs δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτό τον τύπο δυναμικής πρόσβασης σε πραγματικό χρόνος και τα patters κυκλοφορίας δεδομένων που δημιουργεί το cloud computing.

Ανάμεσα στις απαιτήσεις που έχει το cloud computing είναι οι συνδέσεις με χαμηλή καθυστέρηση ανάμεσα στα διάφορα κέντρα υπολογιστικής ισχύος, χαρακτηριστικά που δεν είναι τυπικά για τις legacy WAN συνδέσεις. Υπάρχουν πράγματα όμως που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο δικτύου ώστε να μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του WAN για το επερχόμενο κύμα του cloud.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του WAN επιλέγοντας κάποια αναβαθμισμένη υπηρεσία WAN, όπως είναι το IP VPN, το Ethernet και επιλέγοντας με ποιον network operator θα χρησιμοποιήσουν.