Το δεύτερο στη σειρά Webinar με τίτλο: “Λύσεις Collaboration και Video για την Ψηφιακή Επιχείρηση”, διοργανώνουν την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 από τις 11:00 π.μ. έως και τις 12:00 μ.μ. οι Cisco και netweek.

Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο Enon Landenberg, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα των interactive media, και έχει συμμετάσχει ως keynote speaker σε μια σειρά από τεχνολογικά συνέδρια και σε αντίστοιχες εκδηλώσεις TEDx conferences. Επιπλέον, οι Αλκιβιάδης Ζούπας, System Engineer της Cisco στην Ελλάδα την Κύπρο και τη Μάλτα και Παναγιώτης Ασκητής, Collaboration System Engineer της Cisco EMEAR, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως λ.χ.:
• Πόσο άμεσα οι επιχειρήσεις διαθέτουν και διακινούν την απαιτούμενη εταιρική πληροφορία σε κάθε μορφή, συσκευή και ανά πάσα στιγμή;
• Πως μπορούν να απλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες, μέσω των εργαλείων συνεργασίας;
• Ποιες οι δυνατότητες και λειτουργίες των ενοποιημένων υπηρεσιών (IP Telephony, ΙΜ/Presence, Video, Web Collaboration), με ποιο τρόπο ενισχύουν την παραγωγικότητα, απλοποιούν την πολυπλοκότητα και μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες και πως διασφαλίζουν άρτιας ποιότητας εμπειρίες για τους χρήστες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την παραγωγικότητάς τους;

H συμμετοχή στο εν λόγω Webinar είναι εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: http://www.cisco.com/web/GR/learning/webinars/collaboration/index.html#overview