Το τέταρτο στη σειρά Webinar διοργανώνουν από κοινού η Cisco και το περιοδικό netweek, την Τρίτη 24 Μαΐου στις 11:00 π.μ. με θέμα “Cisco Unified Computing System: Το μέλλον των Datacenter είναι εδώ!”.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα για το Cisco Unified Computing System, τη νέα πλατφόρμα ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας για κάθε επιχείρηση. Πρόκειται δε για μια πλατφόρμα Datacenter επόμενης γενιάς, που ενώνει computing, δίκτυο, πρόσβαση στο storage και virtualization. Αποτελεί δε, ένα συνεκτικό σύστημα σχεδιασμένο να μειώνει το συνολικό κόστος κτήσης (TCO) και να αυξάνει την ευελιξία της επιχείρησης. Στο εν λόγω Webinar αναμένεται να εξεταστούν ζητήματα, όπως λ.χ. με ποιο τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών εύκολα, αξιόπιστα και με ασφάλεια, αλλά και το πώς υποστηρίζεται το provisioning και η μετάβαση τόσο σε virtualized όσο και non virtualized περιβάλλοντα. Κεντρικοί ομιλητές στο 4ο Webinar των Cisco και netweek θα είναι ο Phil Collerton, Managing Director του Uptime Institute για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της EMEA και ο Παναγιώτης Γκολέμης, System Engineer Consultant της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.