Στην τελική ευθεία εισέρχεται το έργο για WiFi4GR δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στους αναδόχους που θα αναλάβουν την υλοποίησή του. Το έργο είναι προϋπολογισμού μαζί με την προαίρεση, 18,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού έχει ως εξής:

  1. Wind, με βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 421,69, συνολική τιμή προσφοράς ανά access point 1.746 ευρώ και συνολική βαθμολογία προσφοράς 0,997931149
  2. Ένωση εταιρειών «Vodafone – Cosmos Business Systems», με βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 422,94, συνολική τιμή προσφοράς ανά access point 1.759 ευρώ και συνολική βαθμολογία
  3. προσφοράς 0,99778283

ΟΤΕ: με βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 419,19, συνολική τιμή προσφοράς ανά access point 1. 821 ευρώ και συνολική βαθμολογία προσφοράς 0,981437597
Σύμφωνα με την προκήρυξη το έργο θα εκτελεστεί με τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με 3 οικονομικούς φορείς και στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. Με το WiFi4GR θα δοθεί δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο internet μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους και ενδεικτικά θα είναι: Χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.