Επιτυχημένο χαρακτηρίζεται το οικονομικό έτος 2007/2008 για την Wincor Nixdorf.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITA) αυξήθηκαν κατά 11%, αποτελέσματα που αποτυπώνουν ότι οι στόχοι που είχε θέσει η εταιρεία εξαρχής επιτεύχθηκαν. Σύμφωνα με τον Eckard Heidloff, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, “αποδεικνύεται ότι η λιανική τραπεζική αποτελεί το επιχειρησιακό τμήμα του τραπεζικού τομέα το οποίο αντιδρά με την μικρότερη αστάθεια στις αλλαγές της αγοράς “.

Η υποστήριξη της λιανικής τραπεζικής παραμένει ο κύριος τομέας δραστηριότητας της Wincor Nixdorf. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις σταθεροποιήθηκαν για ακόμη μια χρονιά  και ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 43% στον τομέα του Λιανεμπορίου. Επιπλέον αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των πωλήσεων στο τμήμα των Υπηρεσιών  που έφθασε στο + 10% σε σχέση με πέρυσι.

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και τον πόλεμο τιμών στην αγορά, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν σε  ποσοστό  6,7% επί του τζίρου.