Οι δευτερεύοντες ομολογιούχοι της Wind Hellas σκοπεύουν να προσφέρουν μια σειρά κινήτρων στους κύριους ομολογιούχους, προκειμένου να αποδεχτούν την πρότασή τους για εξαγορά της εταιρείας, σύμφωνα με τον Michael Hodges της Aladdin Capital Management.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν προμήθεια 400 μονάδων βάσης μόνο για το ήμισυ των ομολογιούχων που θα αποδεχτούν πρώτοι την πρόταση. Η χρηματοδότηση της πρότασης εξαγοράς της επιτροπής των δευτερευόντων ομολογιούχων είναι πλήρως εγγυημένη και η επιτροπή έχει τη στήριξη των κύριων ομολογιούχων, αν η πρόταση των δευτερευόντων ομολογιούχων για εξαγορά της Hellas 2 προκριθεί.