Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία (αφορά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της Wind Ελλάς) διαιτησίας στα βρετανικά δικαστήρια μεταξύ της Hellas II, μητρικής της Wind, και των ομολογιούχων χαμηλής εξασφάλισης, οι οποίοι διεκδικούν την πληρωμή τόκων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellas II, στις 15 Νοεμβρίου έληξε η  προθεσμία του ενός μήνα που είχε λάβει ως περίοδο χάριτος για  να καταβάλει τους τόκους προς τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης. Η Hellas II δεν προχώρησε στην πληρωμή των τόκων που όφειλε στις 15 Οκτωβρίου 2009. Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων συναινέσεων, το Δ.Σ. της Hellas II αποφάσισε να καταθέσει αίτηση στο Αγγλικό Πρωτοδικείο προκειμένου να λάβει διαταγή διαιτησίας για την Hellas II.

Η προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αναμένεται ότι η επί της ουσίας ακρόαση της αίτησης θα λάβει χώρα την εβδομάδα που ξεκινά στις 23 Νοεμβρίου 2009. Παράλληλα, η Standard & Poor΄s Ratings Services υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Wind Hellas Telecommunications και συνδεδεμένων οντοτήτων σε “SD” από “CC”. “Η ενέργεια αυτή αντανακλά κυρίως την αποτυχία της Wind Hellas να πληρώσει τόκους των ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης 960 εκατ. ευρώ και 275 εκατ. δολ. λήξης το 2015”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Standard & Poor΄s.