Η Wind Hellas ήρθε σήμερα σε συμφωνία με τους πιστωτές της Ανώτατης Ανακυκλούμενης Δανειακής Σύμβασης (RCF) και των τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες Αντιστάθμισης Ρίσκου (Hedging Banks).

H νέα αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα της επιτρέψει να προβεί σε ενέργειες για να βελτιώσει ουσιαστικά τη ρευστότητά της και να σταθεροποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στρατηγικής διερεύνησης εναλλακτικών για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της κεφαλαιακής της δομής. Η συμφωνία αυτή τίθεται σε άμεση ισχύ με διάρκεια μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου 2010.

Οι συζητήσεις με τους πιστωτές ξεκίνησαν ως αποτέλεσμα των σοβαρών επιπτώσεων που επέφεραν στα αποτελέσματα της Wind Ελλάς το 2010, οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, τα μέτρα λιτότητας από την κυβέρνηση και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά. Επίσης, ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες της στρατηγικής διερεύνησης με στόχο να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχημένη πορεία του ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνεται η πρόσκληση προσφορών για την απόκτηση της WIND Ελλάς ή την πραγματοποίηση επένδυσης στην εταιρεία σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του χρέους της.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως με στόχο να έχει ολοκληρωθεί στις ή έως τις 14 Οκτωβρίου 2010. Επιπλέον, ο Mike Corner-Jones της εταιρείας Alvarez & Marsal προσλαμβάνεται ως chief restructuring officer στο Δ.Σ. της Wind Ελλάς καθώς και ως ανεξάρτητο μέλος στο Δ.Σ. της Weather Finance III και των θυγατρικών της. Θα συνεργαστεί με τα υπάρχοντα μέλη ΔΣ, τη διοίκηση και τους συμβούλους του Ομίλου για την επιτυχή υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.