Τις προτάσεις της προς την ΕΕΤΤ κατέθεσε η Wind Ελλάς αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση της Αρχής για την νέα αγορά των υπηρεσιών VDSL.

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, σύμφωνα με την Wind, χαρακτηρίζεται από παραλείψεις που δημιουργούν αβεβαιότητα και εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο δημιουργίας σημαντικών στρεβλώσεων στην αγορά VDSL, ενώ επισημαίνεται ότι η απουσία στοιχείων που αποτυπώνουν την πραγματική ζήτηση δεν δικαιολογεί την παράλειψη του ex-ante ελέγχου. Θεωρεί δε ότι εφόσον η ΕΕΤΤ εγκρίνει την προσφορά υπηρεσιών χωρίς να προβεί σε ex-ante (προληπτικό) έλεγχο της εμπορικής συμπεριφοράς των δεσποζόντων παρόχων και εν προκειμένω του πρώην μονοπωλίου, στην ουσία καταργεί το ρυθμιστικό κεκτημένο στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη ρυθμιστική προσέγγιση, ως έχει σήμερα, αφενός θέτει ζήτημα στρέβλωσης του ανταγωνισμού.