Μικρή μείωση της τάξεως του 0,5% παρουσίασαν τα έσοδα από υπηρεσίες της Wind στο πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα την περσινή χρήση, διαμορφωμένα στα 125 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η εταιρεία πέτυχε ανάπτυξη στη συνδρομητική της βάση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ προχώρησε και σε επενδύσεις ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.  Η διοίκηση της Wind αναμένει πως στους επόμενους μήνες θα επιτύχει σημαντική επιτάχυνση στις λειτουργικές και οικονομικές της επιδόσεις, με δεδομένο το άνοιγμα της οικονομίας. Στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για τη χρονιά που διανύουμε είναι η επέκταση των υποδομών νέας γενιάς με συνεχιζόμενες επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών (FTTC / FTTH) και του δικτύου 5G και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας και των υπηρεσιών της.

Στοιχεία πρώτου τριμήνου 2021:

  • 9,5% αύξηση σε νοικοκυριά με υπηρεσίες σύγκλισης, 259.000 συνολικά
  • 3,6% αύξηση σε πελάτες συμβολαίου
  • 87,5% από τους νέους πελάτες κινητής σε προγράμματα άνω των 10GB ή απεριόριστων data
  • 61.5% από τους νέους πελάτες σταθερής σε γραμμές NGA
  • 10% των πωλήσεων τριμήνου προήλθε από online κανάλια