Με αύξηση εσόδων και ανάπτυξη της πελατειακής βάσης σε όλους τους τομείς υπηρεσιών τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις, έκλεισε το β’ τρίμηνο για την Wind.

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες για την περίοδο σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +4% ετησίως (στα 128,6 εκατ. ευρώ) και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 17,5% ετησίως (στα 34,2 εκατ. ευρώ). «Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά και αυτό αντανακλάται στην επιτάχυνση των εσόδων μας και την ισχυρή απόδοση του EBITDA κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου του έτους.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την επίτευξη ισχυρών εμπορικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων παραμένει η άριστη εμπειρία των πελατών μας μέσα από τη συνεχή επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών μας» σχολιάζει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής.

Οι θετικές επιδόσεις του β’ τριμήνου του έτους ήταν αποτέλεσμα της αναπτυξιακής δυναμικής που σημείωσε η Wind σε όλους τους τομείς, καθώς αξιοποίησε στρατηγικά τις εκτεταμένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές νέας γενιάς κινητής και σταθερής για να αναπτύξει την πελατειακή βάση της σε κάθε τομέα υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των υπηρεσιών σύγκλισης.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Wind Ελλάς πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική έμφαση στις υποδομές νέων τεχνολογιών κατηύθυνε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων (14 εκατ. ευρώ) που επενδύθηκαν στη διάρκεια της περιόδου. Η Wind Ελλάς εκτιμά ότι το έτος θα κλείσει με επενδύσεις περίπου 90 εκατ. ευρώ. Στρατηγική εστίαση της WIND για το 2019 παραμένει η συνεχής επέκταση των υποδομών νέας γενιάς, με στόχο τη δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών εμπορικής ανάπτυξης και την εξαιρετική εμπειρία πελάτη.