Στα δικαστήρια προσφεύγουν -πιθανότατα- οι δευτερεύοντες ομολογιούχοι της Wind Hellas, κατά της συμφωνίας αναδιάρθρωσης χρέους που έτυχε η εταιρεία, η οποία εξανεμίζει την επένδυσή τους.

Οι δευτερεύοντες ομολογιούχοι έχουν προσλάβει την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Quinn Emanuel για να προσβάλουν τη συμφωνία που επετεύχθη την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η ιδιοκτήτρια της Wind Hellas, Weather Investments, διατηρεί τον έλεγχο, με αντίτιμο να εισφέρει κεφάλαια στην εταιρεία. Η επίσημη δικαστική διαδικασία πιθανόν να ξεκινήσει στη Μεγάλη Βρετανία ή στις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες.