Για τα σχεδία της νέας θυγατρικής της Wind, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο κλάδο των οπτικών ινών, μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νάσος Ζαρκαλής, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου InfoCom World 2021.

«Πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας εντελώς ανεξάρτητης εταιρείας, 100% θυγατρικής του ομίλου Wind, η οποία θα έχει αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, λειτουργία και χονδρική διάθεση υπηρεσιών σε δίκτυα οπτικών ινών. Σε αυτή την εταιρεία θα μεταφερθούν όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που έχουν σχέση με τις οπτικές ίνες. Η εταιρεία αυτή μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα αναπτύξει ένα δίκτυο 600.000 γραμμών μέχρι το σπίτι, κάνοντας μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ», σημείωσε ο κ. Ζαρκαλής.

Όπως είπε η νέα θυγατρική του ομίλου «θα είναι καθαρά εταιρεία χονδρικής και μάλιστα ανοιχτής πρόσβασης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες της χωρίς καμία διάκριση προς όλους τους παρόχους, συμπεριλαμβανομένης και της Wind. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με το νέο μας παιδί, και νομίζω κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε προκειμένου να συμβάλουμε και εμείς και στη γεφύρωση του χάσματος όπου έχει απομείνει από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και σε αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό».