Στο πλαίσιο διαδικτυακού event που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, ο Satya Nadella, Πρόεδρος του Microsoft Server and Tools Business, ανακοίνωσε τη γενική διάθεση του Windows Server 2012.

Κατά την ομιλία του, ο Nadella περιέγραψε πώς ο Windows Server 2012 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του λειτουργικού συστήματος για την εποχή του cloud, προσφέροντας στους πελάτες μια σύγχρονη πλατφόρμα εφαρμογών. Οι πελάτες μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και επενδύσεις τους στη διαχείριση συστημάτων, στην ανάπτυξη εφαρμογών, στις βάσεις δεδομένων, στην ταυτοποίηση και στο virtualization, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του cloud computing.