Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε πρόσφατα η Αλβίνα Αρδούνη, CIO της Καρέλια ΑΕ.

To American Biographical Institute την συμπεριέλαβε στην 10η έκδοση του ετήσιου οδηγού «Who’s Who of Professional and Business Women», αναγνωρίζοντας την εξαιρετική της δουλειά στον τομέα της Πληροφορικής, στον κλάδο του Τουρισμού, στον Aκαδημαϊκό χώρο και στο Business Administration. Παράλληλα, απένεμε στην Αλβίνα Αρδούνη τον τίτλο «Woman of the Year» για την Ελλάδα το 2010 και την αναγνώρισε ως Deputy Governor του Research Association του American Biographical Institute εφ’ όρου ζωής.

Και οι δύο αυτές διακρίσεις δίνονται σε άτομα με έμπρακτα αποδεδειγμένη αφοσίωση αλλά και πρωτοβουλία, με όραμα και σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge απονεμήθηκε στην Αλβίνα Αρδούνη το σχετικό μετάλλιο και αναμνηστική πλακέτα. Το American Biographical Institute ιδρύθηκε το 1967 και εκδίδει ετήσιους οδηγούς με τα προφίλ διακεκριμένων ανθρώπων των επιχειρήσεων και της επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.