Στις 22 Δεκεμβρίου του 2015 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την 11η Φεβρουαρίου ως Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη.

Η Microsoft, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, θεωρεί καθήκον της να προωθεί θετικές αλλαγές στον κλάδο και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο τον Φεβρουάριο του 2019, που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στην σημαντικότητα της συμμετοχής των γυναικών στην βιομηχανία της τεχνολογίας.

Αυτή τη φορά, η Microsoft, σε σύμπραξη με τον οργανισμό κοινωνικών δράσεων του Ιδρύματος Νόμπελ, είναι η δημιουργία μιας online «εμπειρίας», σχεδιασμένης, ώστε να παρέχει έμπνευση αλλά και να υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην εξέλιξη της επιστήμης.

Πέρα από το βραβείο Νόμπελ όμως, το Women who changed science, στοχεύει αρχικά στο να βοηθήσει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκεπτόμαστε για τις επιστήμες, αλλά και για τα ίδια τα άτομα πίσω από τις καινοτόμες αυτές ανακαλύψεις. Η σύμπραξη αυτή αποτελεί μέρος μια συνεχιζόμενης συνεργασίας Microsoft- Nobel Media με στόχο την οικοδόμηση διευρυμένης ενσωμάτωσης στους τομείς των επιστημών STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).