Στη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και στην έρευνα αναφορικά με την τεχνολογία blockchain θα διανεμηθεί μέρος των κονδυλίων που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, στο Athens Mastercard Innovation Forum 2021. Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η Ελλάδα θα συμμετάσχει, στο ποσοστό που της αναλογεί σε παγκόσμιο επίπεδο, στην έρευνα για την ανάπτυξη του blockchain και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Τα επόμενα βήματα της στρατηγικής του υπουργείου για την ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα μας, όπως τα περιέγραψε ο κ. Δήμας περιλαμβάνουν:

  • Την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις εταιρείες – τεχνοβλαστούς. Με το νέο πλασίο τίθενται σαφείς ορισμοί αναφορικά με τις εταιρείες – τεχνοβλαστούς, καθορίζονται ο τρόπος συμμετοχής των ερευνητών σε αυτές, η σχέση των εταιρειών αυτών με τους ερευνητικούς οργανισμούς και οι όροι της σχετικής σύμβασης, ο τρόπος συμμετοχής των ερευνητικών οργανισμών στις εν λόγω εταιρείες και η κατανομή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων στους εταίρους, το πλαίσιο συμμετοχής στις εταιρείες τρίτων προσώπων επενδυτών, ενώ προβλέπονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών – τεχνοβλαστών.
  • Τη στήριξη της ανάπτυξης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, με στόχο την ωρίμανση του οικοσυστήματος μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται στους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας και τη ανάπτυξη των απαραίτητων δομών.
    Την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Σύστηματος Πληροφοριών νέας γενιάς («Θώραξ»), που αφορά στη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και αποτελεί ομπρέλα προστασίας των πολιτών και των βασικότερων λειτουργιών του κράτους.
  • Την ερευνητική δράση για το Ελληνικό Γενετικό Υλικό που αφορά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και συνδέονται με την παράδοση της χώρας.
  • Την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (2021-2027), μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
  • Την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D), καθώς και γενικότερες μεταρρυθμίσεις υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.